حسابان وب

نامه شماره ۴۲۳۲/۹۰ مورخ ۹۰/۹/۲۸ (جامعه حسابداران رسمي به مشاور رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و مديركل ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجاري)

0 979

حسابداراپ

جناب آقاي آدابي

مشاور محترم رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ومدير كل ثبت شركت ها و موسسات تجاري

با سلام واحترام

.

اطلاعيه جديد آن اداره محترم در خصوص ثبت صورتجلسات مجامع عمومي در ارتباط با انتخاب بازرس قانوني و علي البدل ، مشكلاتي را براي اعضاي اين جامعه كه به عنوان بازرس اصلي و يا علي البدل تعيين ميشوند بوجود آورده است .

.

همانگونه كه استحضار دارند  ، انتخاب اعضاي اين جامعه به عنوان بازرس براساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به حسابدار رسمي مي باشد كه دراين خصوص موارد زير قابل ذكر است:

.

الف –     شرايط مقرر دراطلاعيه مزبور ويژه اشخاص حقيقي مي باشد و مشمول موسسا ت حسابرسي عضواين جامعه كه به سمت بازرس واصلي و يا علي البدل انتخاب ميشوند نمي باشد.

محل تبلیغ شما

.

ب-       در زمان انتخاب و يا در دوران عضويت اعضاي اين جامعه ، كليه موارد مندرج دراطلاعيه فوق در خصوص اعضاي حقيقي اين جامعه اعمال و در صورت ساقط شدن هريك از موارد مزبور دراين خصوص طبق مقررات با عضور ذيربط برخورد مي گردد.

.

باعنايت به مراتب فوق ، خواهشمند است مقرر فرمائيد اعضاي اين جامعه (موسسات حسابرسي و شاغلين انفرادي ) از ضوابط فوق الذكر مستثني گردند.

.

نظام الدين ملك آرايي

دبير كل

————————————————————————————————————————————————-

لينك مرتبط :

.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.