مشوق ماليات بر ارزش افزوده براي موديان

0 94

براساس تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده «در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاي مهارت و سلامت كاركنان خود، مراكز آموزشي و ورزشي ايجاد كرده يا در اين خصوص هزينه نمايند ،با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي مي‌توانند ۱۰ درصد عوارض موضوع بند «الف» ماده ۳۸ را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند و …»

.

دستورالعمل مربوط به اجراي اين ماده به شماره ۸۳۸۴/۲۰۰ در تاريخ ۴/۸/۱۳۹۰ توسط سازمان امور مالياتي صادر شده كه در اين خصوص، نكات زير حائز اهميت است:

.
الف) با عنايت به اينكه تاريخ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ۱/۷/۱۳۸۷بوده و از آن تاريخ تا به حال واحدهاي توليدي از اين بابت هزينه كرده‌اند و در غياب دستورالعمل مربوطه از مشوق يادشده استفاده نكرده‌اند، بنابراين در بند ۱۵ دستور‌العمل يادشده به موديان متقاضي، فرصت داده شده از مشوق مربوط استفاده كنند مشروط به اينكه فرم اعلام هزينه دوره‌هاي گذشته به شرح دستورالعمل حداكثر تا ۱۵/۱۰/۱۳۹۰ به اداره صلاحيتدار وزارت تعاون ،كار و امور اجتماعي ارائه‌ گردد.

.
ب) موديان مالياتي در صورت تاييد هزينه‌هاي سنوات قبل، بايد مبلغ تعديل را به تعديلات سنواتي (اگر با اهميت باشد) منظور كنند. در صورت برگشت هزينه‌هاي فوق (بيشتر به دليل رعايت نكردن بند ۱۰ ماده ۱۴۸)در سال مربوطه، بديهي است تعديلات مربوط به عنوان اقلام موثر بستانكار لحاظ نخواهد شد و اگر جزو هزينه‌هاي قابل قبول بوده، به عنوان اقلام موثر بستانكار لحاظ خواهد شد.

.
پيشنهاد: نظر به مضيقه زماني موجود و به منظور استفاده موديان مالياتي از مشوق پيش‌بيني شده در قانون پيشنهاد مي‌شود مهلت زماني كه ۱۵/۱۰/۱۳۹۰ تعيين شده، تمديد شود.
مصطفي با تقوا – حسابدار رسمي

منبع : دنياي اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.