حسابان وب

طرح جامع مالياتي طي ۶ مرحله اجرا مي شود.

0 622

حصین حاسب

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اجراي طرح جامع مالياتي را باعث ايجاد يک ارتباط يکپارچه در نظام مالياتي کشور دانست و گفت: طرح جامع مالياتي طي ۶ مرحله اجرا مي شود.

 .

به گزارش رسانه مالياتي ايران، علي عسکري در مورد اجراي طرح جامع مالياتي در کشور گفت: براي ايجاد يک ارتباط يکپارچه در نظام مالياتي کشور، طرح جامع مالياتي بايد به درستي اجرايي شود زيرا با اجراي کامل طرح، ارتباط متقابل بين صاحبان منافع و ذي نفعان مالياتي برقرار مي شود.

 .

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: طرح جامع مالياتي در ۶ مرحله اجرا مي شود که شامل آماده سازي، تحليل کاري، عملکردي، توسعه بخش هاي فناوري از جمله آنها است که به مرحله اجرا درآمده است.

پندار سیستم

 .

وي با اشاره به اينکه در بخش نرم افزارها و فناوري، شرکت بول فرانسه با سازمان امور مالياتي کشور همکاري کرده است، افزود: اما نظام مالياتي در کشور در حال حاضر به صورت يکپارچه نيست وايجاد ارتباط بين پايه هاي مالياتي و منابع و غيره از طريق روش الکترونيک امکانپذير نيست.

 .

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان کرد: اجراي طرح جامع مالياتي نيازمند توسعه زيرساختهاي مربوط به فناوري هاي اطلاعاتي از يک سو و توسعه منابع انساني کارآمد سازمان از سوي ديگر است.

.

وي اعطاي کد اقتصادي براي شناسايي موديان را ضروري دانست و گفت: ماليات بر ارزش افزوده با وجود عمر کوتاهي که در کشورمان دارد اما باعث شفافيت اقتصادي و جريانات درآمدي در کشور شده است.

.

 

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.