حسابان وب

در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، ایمن‌سازی محیط کار فراموش شده است.

0 469

حسابداراپ

به گزارش تأمین، حسین جودکی با اعلام این مطلب، افزود: در فرایند برقراری مستمری در کارگاه‌های سخت و زیان‌آور، ضمن بررسی کارگاه‌های موردنظر، بر خدمت‌رسانی مناسب و مطلوب آنها تأکید می‌شود.

.
جودکی گفت: براساس بند الحاقی تبصره ۲ ماده ۷۶ بازنشستگی در کارگاه‌های سخت و زیان‌آور؛ کارفرمایان تمامی کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی‌ربط سخت و زیان‌آور اعلام شده یا خواهند شد، مکلفند ظرف دو سال از بازرسی اولیه نسبت به ایمن‌سازی شرایط محیط کار، مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه و سایر قوانین وضع شده در این زمینه اقدام نمایند.

.
وی افزود: پس از گذشت چندین سال از بررسی‌های اولیه و اعلام سخت‌وزیان‌آور بودن بعضی مشاغل به کارفرمایان، تنها بند حمایتی بازنشستگی این قانون اجرا شده و سایر بندهای دیگر از جمله معاینات دوره‌ای، ارجاع کار مناسب با قابلیت و استعداد جسمانی و ایمن‌سازی محیط کار، مورد پیگیری جدی قرار نگرفته است.

.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ تأکید کرد: چنانچه کارفرمایی اقدام به اصلاح ساختار ایمن‌سازی کارگاه خود نماید، ضمن اعاده سلامتی به کارکنان خود، بر مبنای قوانین، سوابق بیمه‌شدگان تا قبل از ایمن‌سازی، بر مبنای سخت‌وزیان‌آور محاسبه می‌شود.

فینتو

.
وی یادآور شد: از زمان اجرای این قانون در سطح اداره‌کل تهران بزرگ بیش از ۱۶ هزار نفر از بیمه‌شدگان به جرگه بازنشستگان پیوسته‌اند.

———————————————————————————————————

آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵)

 

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.