حسابان وب

بخشنامه ۳۳۰۰۳/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۰/۱۱(تصويب نامه وزيران کميسيون موضوع اصل۱۳۸ قانون اساسي راجع به شمول معافيت ماده ۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم به قراردادهاي منعقده طرح مسکن مهر)

3 1,655
آکادمی محسن قاسمی

بـه پـيوسـت تـصويـر تصـويب نـامـه شـمـاره ۱۶۹۴۶۷/ت۴۷۲۶۷هـ مـورخ ۲۸/۸/۱۳۹۰ کميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي در ارتباط با قراردادهاي مسکن مهر مبني بر:

.

۱- قراردادهاي منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه هاي سه جانبه، چهارجانبه(تعاونيهاي مسکن)، مسکن مهر ملکي و بافت فرسوده تا تاريخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۰(ده سال پس از اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم)مشمول موضوع ماده (۶۹) قانون مالياتهاي مستقيم بوده و از پرداخت ماليات موضوع ماده(۵۹) قانون ياد شده معاف مي باشند.

.

۲- قراردادهاي مزبور مطابق ماده(۷۷) قانون مالياتهاي مستقيم تنها مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال بوده و از هر گونه ماليات بر درآمد و ماليات علي الحساب موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم معاف مي باشند.

.

۳- قراردادهاي فوق از ماليات بر ارزش افزوده به استثناي ماليات بر ارزش افزوده پرداختي بابت نهادهاي ساخت(مواد، مصالح و ساير) معاف مي باشند.

جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال و ابلاغ مي گردد.

.

بديهـي اسـت سازندگاني که خارج از چهارچوب تفاهم نامه مسکن مهر به عـنوان پـيمانکار با وزارت راه و شهرسازي(مسکن و شهرسازي) يا تعاوني هاي مسکن يا ساير اشخاص در قبال دريافت حق الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام مي نمايند مشمول اين مصوبه نبوده و حسب مقررات مشمول ماليات عملکرد و ماليات تکليفي موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۰ و همچنين ماليات بر ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده خواهند بود.

 .

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 ————————————————————————————————————————————————–

شماره: ۱۶۹۴۶۷/ت۴۷۲۶۷هـ

فینتو

تاريخ:۲۸/۸/۱۳۹۰

 .

 

وزارت راه و شهرسازي وزارت امور اقتصادي و دارايي

 .

وزيـران عـضو کـارگروه مـسکن بـه اسـتناد اصـل يکـصد و بيـست و هـشتم قـانون اسـاسي جـمهوري اسـلامي ايـران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ تصويب نمودند:

.

۱- قراردادهاي منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه هاي سه جانبه،چهارجانبه (تعاونيهاي مسکن)، مسکن مهر ملکي و بافت فرسوده تا تاريخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۰(ده سال پس از اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم)مشمول موضوع ماده (۶۹) قانون مالياتهاي مستقيم بوده و از پرداخت ماليات موضوع ماده(۵۹) قانون ياد شده معاف مي باشند.

 .

۲- قراردادهاي مزبور مطابق ماده(۷۷) قانون مالياتهاي مستقيم تنها مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال بوده و از هر گونه ماليات بر درآمد و ماليات علي الحساب موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم معاف مي باشند.

 .

۳- قـراردادهـاي فـوق از مـاليات بـر ارزش افـزوده بـه استـثناي مـاليات بر ارزش افزوده پرداختي بابت نهادهاي ساخت(مواد، مصالح و ساير) معاف مي باشند.

 .

اين تصويب نامه در تاريخ۲۱/۸/۱۳۹۰     به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

 .

محمدرضا رحيمي

معان اول رئيس جمهور

 

3 نظرات
 1. مجتبی احدی می گوید

  با مراجعه به اداره دارایی گفته شده فقط مالیات تکلیفی ان دسته بخشیده می شود که خود سازنده باشند در صورتی که اگر خود سازنده باشند اصلا مالیات شامل حالشان نمی شود که بخواهد بخشیده شود

 2. م احمدی می گوید

  سلام
  میخواستم بدونم برای مسکن مهر ۸۵متری حدودا چند مالیات میخوره
  چون پیمانکار مسکن مهر ما جدیدا که موقع تحویله ۲میلیون اضافه خواستن دلیلشو که پرسیدم همین نامه بالا رو بهم دادن( نامه ۱۶۹۴۶۷ )

 3. کرمی می گوید

  با سلام وخسته نباشید
  در شهرستان ازنا تعاونی فرهنگیان آداره آموزش وپرورش ، در قالب تعاونی مسکن مهر اقدام به ساخت ۱۶۸ واحد برای معلمان که مبلغی آورده معلمان بوده و از بیست تا سی میلیون تومات وام بانکی ۴ درصد بوده مسکن وشهر سازی محترم استان لرستان نیز بر آن نظارت دارد قرارداد هم فی مابین شرکت تعاونی فرهنگیان و پیمانکار میباشد مباشد که دریافتی ها ی پیمانکار هم در قالب چک دو امضای اعضای تعاونی همراه با مهر تعاونی ونامه تائیدیه اداره کار و امور اجتماعی میباشد ودر قرارداد پیمانکار کلیه بیمه ومالیات ومالیات بر ارزش افزوده بعهده کارفرما بوده چون استباط اعضای تعاونی این بوده که بیمه ومالیات آنها بخشوده است . آیا مالیات ومالیات بر افزئده تعاونی مسکن فرهنگیان بخشوده است یا نه ./ با کمال تشکر از دست درکاران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.