- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه شماره ۱۸۹۷۵۱/۹۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

بخشنامه

.

معاونت محترم امور اسناد

اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها

دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

.

سلام علیکم

….پیرو بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ ۱۳/۰۹/۹۰ [1] راجع به رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکتهای تجاری ، به منظور رفع ابهامات مطروحه و تسریع در فرایند ثبت شرکتها مقرر می گردد:

.

۱ . مراجع ثبت مکلفند راهنمایی های لازم جهت ثبت انواع شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری ، از جمله مدارک مورد نیاز را از طریق چاپ بروشور ، نصب اعلامیه در نقاط مناسب ، درج در پرتال سازمان و توضیحات حضوری در دسترس عموم قرار دهند .

.

۲ . متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی باید قبلا مدارک لازم را تهیه و به ضمیمه تقاضا به مرجع ثبت تقدیم نمایند . بدیهی است شروع فرایند ثبت از زمان تقدیم مدارک مورد نیاز بوده و مراجع ثبت باید با راهنمایی متقاضیان از پذیرش و ثبت مقدماتی مدارک ناقص خودداری نمایند .

.

۳ . ارایه گواهی عدم پیشینه سوء برای مدیران ( مدیرعامل و اعضا هیات مدیره ) و بازرسان شرکتهای تجاری در مرحله تاسیس ضروری بوده و به هنگام تغییرات ، اظهار و تایید عدم پیشینه کیفری مدیران و بازرسان در ذیل صورتجلسه مجامع عمومی و عادی ( سالیانه و یا فوق العاده ) کفایت می نماید.

.

۴ . درج عبارت ( ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ ، ۱۲۶ ، ۱۴۷ [2] لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان نمی باشد ) در کلیه صورتجلسات مجامع عمومی و عادی ( سالیانه یا فوق العاده ) و صورتجلسات هیات مدیره و پس از قبولی سمت کفایت نموده و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارد.

.

۵ . مدیران و بازرسان شرکتهای دولتی و تعاونی ، هیات نظار شرکتهای با مسئولیت محدود ، مدیران تصفیه شرکتهای منحله ، افرادی که به موجب سمت اداری و به عنوان نماینده بخش غیر خصوصی به عضویت هیات مدیره و یا مدیریت عامل شرکتها معرفی می گردند و هم چنین سهامداران خارجی مشمول قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی که به تایید سازمان سرمایه گذاری رسیده اند از شمول بخشنامه صدرالذکر خارج می باشند .

 .

احمد تویسرکانی