حسابان وب

بخشنامه ۲۱۱۱۷/۲۰۰ مورخ ۹۰/۹/۱۶ (الزام ارائه رسيد به موديان مالياتي)

0 600

حسابداراپ

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور طي بخشنامه اي خطاب به ادارات كل امور مالياتي سراسر كشور لزوم ارائه رسيد مدارك و مكاتبات دريافتي از موديان مالياتي به ايشان را ابلاغ كرد.

.

 به قرار اطلاع واصله ، برخي از ادارات امور مالياتي پس از دريافت مكاتبات و مدارك موديان مالياتي از جمله ليست يا ديسكت حقوق ،‌به دلايل مختلف از تسليم رسيد يا اعلام شماره ثبت دبيرخانه به مودي خودداري مي نمايند.

.

محل تبلیغ شما

نظر به اينكه اهمال در ارائه رسيد به موديان به ويژه در خصوص مداركي كه در مهلتهاي قانوني مقرر بايد به ادارات امور مالياتي تسليم گردند ،‌مي تواند زمينه ساز مشكلات متعددي براي موديان شود ، مقتضي است مطابق ماده ( ۴۷ ) ‌آئين نامه اجرائي ماده ( ۲۱۹‌) قانون مالياتهاي مستقيم ، ادارات امور مالياتي هر گونه مدارك و مكاتبات دريافتي از موديان را در همان روز دريافت در سيستم رايانه اي دبيرخانه ثبت نموده و رسيد آن را با قيد شماره ثبت و اسناد ضميمه به مودي ارائه نمايند.

.

مسئوليت حسن اجراي اين دستور العمل بر عهده روساي امور،معاونين و مديران کل محترم ادارات امور مالياتي خواهند بود .

 

.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.