اطلاعیه جامعه حسابداران رسمی در خصوص بخشنامه شماره ۱۸۹۷۵۱/۹۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

0 41

اصلاح بخشنامه شماره ۱۶۵۶۳۷/۹۰ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۰

.

اطلاعیه

.

پيرو نامه شماره ۴۲۳۲/۹۰ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۰ به اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري در خصوص مستثني نمودن اعضاي جامعه از مقررات جديد اداره ثبت، به اطلاع اعضاي محترم جامعه مي‌رساند كه طبق بند ۳ بخشنامه شماره ۱۸۹۷۵۱/۹۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ارائه گواهي عدم پيشينه سوء براي مديران و بازرسان در زمان تاسيس ضروري بوده و به هنگام تغييرات اظهار و تائيد عدم سوء پيشينه در ذيل صورتجلسه مجامع عمومي كفايت مي‌نمايد.

.

جامعه حسابداران رسمي ايران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.