حسابان وب

قراردادهای مسکن مهر از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال املاک معاف شدند.

0 523

حسابداراپ

با تصویب کارگروه مسکن، قراردادهای مسکن مهر از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک، مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب معاف شدند.

.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کار گروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی قرار دادهای مسکن مهر را از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک، مالیات بر در آمد و مالیات علی الحساب معاف کردند .

.

بر اساس این مصوبه، قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۰ (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیات مستقیم) مشمول قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات قانون یاد شده معاف است.

.

فینتو

بر این اساس، قراردادهای مزبور مطابق قانون مالیات های مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده در صد به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر در آمد و مالیات علی الحساب موضوع  قانون مالیات مستقیم معاف هستند.

.

همچنین قرار دادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده های ساخت ( مواد ، مصالح و سایر )معاف هستند.

———————————————————————————————————–

بخشنامه ۳۳۰۰۳/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۰/۱۱(تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل۱۳۸ قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده ۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر)

 

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.