حسابان وب

بخشنامه ۱۹۷۹۵ /۲۰۰ مورخ ۹۰/۸/۲۸ (رعايت دقيق بند ۳ ضوابط اجرايي موضوع تبصره يک ماده ۱۸۶ ق.م.م در خصوص بدهکاران مالياتي و عدم اعطاي تسهيلات بانکي)

0 830

حصین حاسب

بقرار اطلاع برخي ادارات امور مالياتي پس از دريافت نامه استعلام بانکها و موسسات اعتباري در خصوص گواهي موضوع تبصره يک ماده ۱۸۶ ق.م.م تا وصول کليه بدهي هاي مالياتي از هر گونه اقدامي خودداري نموده و بانکها و موسسات اعتباري به دليل عدم دريافت پاسخ بموقع از اداره امور مالياتي مربوطه ، اقدام به اعطاي تسهيلات بانکي مي نمايند .

.

از اينرو ضمن تاکيد بر رعايت دقيق بند ۳ ضوابط اجرايي موضوع تبصره مذکور ، مقرر مي دارد چنانچه ادارات امور مالياتي در پرونده اي با بدهي قطعي شده مواجه شدند ، مراتب وجود بدهي و عدم اعطاي تسهيلات را مستقيماً به بانک يا موسسه اعتباري ذيربط اعلام و سپس در خصوص وصول بدهي ها و صدور گواهي اقدام نمايند .

.

پندار سیستم

روساي امور ، معاونين و مديران کل محترم ادارات امور مالياتي مسئول حسن اجراي اين بخشنامه و همچنين کارشناسان ارشد و روساي گروه مالياتي مربوطه مسئول جبران خسارت وارده احتمالي به حقوق دولت خواهند بود .

.

لازمست اين بخشنامه به نحو مقتضي به اطلاع کليه مأموران مالياتي برسد .

 .

علي عسکري

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.