نرم افزارحسابداری صدگان

اطلاعيه شماره ۲۲۱۱۵۸ مورخ ۹۰/۹/۲۰ بانك مركزي (گواهي هاي مقرردر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 811

حسابداراپ

جهت  اطلاع مديران عامل محترم كليه بانكهاي دولتي ، غير دولتي ، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه

با سلام واحترام

بدين وسيله به استحضار مي رساند ، موضوع عدم لزوم اخذ گواهي هاي  مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۸۰/۱۱/۲۷ در مورد اعطاي تسهيلات بانكي جهت احداث و تكميل واحدهاي مسكوني ، اداري و تجاري به اشخاص حقيقي از سازمان امور مالياتي كشوراستعلام گرديد. پاسخ واصله دراين خصوص طي نامه شماره ۲۰۰/۱۹۵۲۱ مورخ ۹۰/۸/۲۱عينا به شرح زير مي باشد:

.

باعنايت به بند ۶ ضوابط اجرايي تبصره يك ماده ۱۸۶ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم  مصوب ۸۰/۱۱/۲۷ كه طي بخشنامه شماره ۲۱۱/۳۵۱۵۱ مورخ ۸۲/۱۰/۶ به كليه ادارات امررمالياتي نيز ابلاغ شده است ، استفاده از تسهيلات بانكي به منظور خريد يا احداث مسكن شخصي و فعاليتهاي بخش كشاورزي مشمول ضوابط اجرايي موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ياد شده نخواهد بود.

.

ليكن استفاده از تسهيلات بانكي توسط اشخاص  حقيقي و حقوقي به هر منظور ( به استثنا موارد مذكور دربند ۶ ضوابط اخير الذكر) در موقع دريافت تسهيلات بانكي بارعايت ساير شرايط مقرردر ضوابط موصوف از جمله ارائه صورتهاي مالي موضوع بند ۴ ضوابط مورد اشاره امكان پذير خواهد بود.

پندار سیستم

.

ضمنا مفاد نامه شماره ۲۱۱/۵۳۶۴/۴۰۰۴۴ مورخ ۸۱/۹/۳ رئيس كل محترم وقت سازمان امور مالياتي كشور با توجه به صدور ضوابط اجرايي بالاخص مقررات بند ۱ و ۶ آن لغو گرديده است.

.

باعنايت به مراتب فوق و باتوجه به ملغي شدن مفاد نامه ۲۱۱/۵۳۶۶/۴۰۰۴۴مورخ ۸۱/۹/۳  سازمان امورمالياتي كشور كه حاوي نظر رئيس كل محترم وقت سازمان مذكور بوده ، بدين وسيله بخشنامه شماره ۵۶۹۶ مورخ ۸۱/۱۲/۱۱اين  بانك منسوخ اعلام ميگردد.

.

خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب باقيد فوريت به كليه واحدهاي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت گردد.

.

مديريت كل مقررات ، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي

اداره مطالعات و مقررات بانكي

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.