حسابان وب

حلقه ي طرح جامع با رويکرد مودي محوري در حال تکميل شدن است.

0 343

حسابداراپ

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور امروز دوشنبه، پروژه استاندارسازي فرآيندهاي مالياتي در امور مالياتي شهر تهران را براي نخستين بار در شرق تهران افتتاح کرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اين مراسم که با حضور مديران مالياتي کشور و شهر تهران برگزار شد، علي عسکري رييس کل سازمان امور مالياتي کشور ضمن تاکيد بر اهميت پروژه طرح جامع مالياتي بر انتظار همه ارکان تصميم گيري کشور از نظام مالياتي و نيز پايه گزار نظامي نوين در سازو کار ماليات ستاني کشور دانست و افزود: پروژه استانداردسازي فرايندها که يکي از اصلي ترين پروژه هاي طرح جامع مالياتي است، با نگرش مودي مداري، کليه فرايندهاي متعدد و متنوع سازمان را شناسايي و با اصلاح يا طراحي و در نهايت استانداردسازي آنها، زمينه لازم را جهت مديريت آگانه و مسئولانه سازمان و رضايت موديان و حتي کارکنان سازمان را فراهم مي نمايد. عسکري از همه مديران سازمان خواست پيگيري مجدانه طرح جامع مالياتي را در اولويت برنامه هاي خود قراردهند. در اين مراسم نادر آريا مدير طرح جامع مالياتي ، نادر جنتي رييس امور مالياتي شهر تهران و وکيلي معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي گزارشي از روند اجراي پروژه استانداردسازي فرايندهاي مالياتي ارائه دادند.

محل تبلیغ شما

منبع : سازمان مالياتي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.