نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۹۰/۱۹۰۹۵۹ مورخ ۹۰/۸/۱۴(تعریف دامنه‌ی شمول بخشنامه بانک مرکزی در خصوص چگونگی شناسایی مشتریان مؤسسات اعتباری)

0 666

حسابداراپ

پیرو بخشنامه شماره ۱۷۳۰۲۹/۹۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ بانک مرکزی در خصوص لزوم رعایت مفاده ماده ۲۵ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری (موضوع بند یک بخشنامه شماره ۴۱۴۷۸/۹۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۰) مبنی بر توقف حساب‌های یادشده از سوی مشتریان حقیقی یا حقوقی مؤسسات اعتباری و با توجه به استعلام به عمل آمده از سوی برخی بانک‌ها در خصوص گستره‌ی شمول اشخاص حقوقی مشمول، این بانک اعلام کرد که مفاد بخشنامه یادشده صرفاً ناظر بر اشخاص حقیقی (در مورد شماره ملی) و نیز اشخاص حقوقی (در مورد شناسه ملی) است که در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت می‌رساند.

.

از این رو، بخشنامه یادشده شامل مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی نظیر وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و نیز دانشگاه‌ها، مساجد، مدارس و موارد مشابه نمی‌شود.

پندار سیستم

.

.خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن ابلاغ مراتب به واحدهاي ذيربط ، دراسرع وقت گزارشي آن بانك/ موسسه در زمينه اجراي بخشنامه فوق الذكر براي اين اداره ارسال شود.

.

اداره مبارزه با پولشويي بانك مركزي

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.