حسابان وب

بخشنامه ۲۲۶۷۷/۲۳۰/د مورخ۹۰/۷/۹(ارسال فهرست شرکتهاي واگذار شده بصورت کنترلي)

2 405
آکادمی محسن قاسمی

پيرو بخشنامه هاي شماره ۵۴۴۱/۲۱۰ و ۵۸۲۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۰ به پيوست فهرست شرکتهاي واگذار شده از تاريخ ۱۷/۵/۱۳۸۷ در اجراي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي بصورت سهام کنترلي مي گردد مقتضي است ادارات امور مالياتي با رعايت مقررات ، بشرح زيراقدام نمايند :

۱ – با عنايت به جزء “ط” بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ ماليات بر درآمد حقوق کليه کارکنان شرکتهاي واگذار شده (سهام کنترلي)از زمان اجراي قانون مذکور و تا پايان سال ۱۳۸۹ بر اساس قبل از واگذاري مي باشد .

 ۲- ماليات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتهاي موضوع بند فوق از ابتداي سال ۱۳۹۰ به دليل فقد هر گونه حکم قانوني مبني بر محاسبه ماليات حقوق بر مبناي مقررات قبل از واگذاري ، مشمول مقررات قسمت اخير ماده ۸۵ قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود

 ۳- ماليات حقوق کارکنان شرکتهاي(۱۳۹۰) بر اساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه وپرداخت مي شود.

فینتو

لذا در ادارات امور مالياتي ضمن امعان نظر به فهرست ارسالي مذکور با بررسي زمان واگذاري شرکت هاي فوق قبل يا طي سال ۱۳۹۰ با رعايت مقررات بشرح فوق اقدام نمايند بديهي است ساير شرکتهاي واگذار شده فاقد سهام کنترلي با رعايت مقررات ماده ۸۵ قانون مالياتهاي مستقيم و ساير مقررات مشمول ماليات به نرخ مقرر مربوط خواهند بود .

حسين وکيلي

معاون مالياتهاي مستقيم

 ————————————————————————————————————————————————

فهرست شرکتهاي واگذار شده سهام کنترلي

رديف

نام شرکت

رديف

نام شرکت

۱

مطالعا ت طرحهاي جامع فلزات

۲۶

مس مزرعه

۲

ريل ابريشم پاريس

۲۷

توسعه پترو ايران

۳

بازرکاني پتروشيمي

۲۸

گروه ملي صنايع فولاد ايران

۴

گسترش صنايع پائين دستي پتروشيمي

۲۹

بين المللي توسعه و مهندسي پارس(پيکدو)

۵

مشانير

۳۰

کشت و صنعت جيرفت

۶

پالايشگاه نفت لاوان

۳۱

صنايع تجهيزات نفت

۷

مهندسين مشاور توسعه راه آهن ايران – مترا

۳۲

مؤسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن

۸

پتروشيمي اروميه

۳۳

هليکوپتري ايران

۹

آهن و فولاد ارفع –حق تقدم

۳۴

کشت و صنعت شهيد رجائي

۱۰

ماشين سازي اراک

۳۵

پايساز

۱۱

پژوهشکده سيستمهاي پيشرفته صنعتي

۳۶

سازمان توسعه راههاي ايران

۱۲

پتروشيمي شيراز

۳۷

کشتي سازي اروندان

۱۳

بين الملي بازرسي کالاي تجاري

۳۸

صنعتي و توليدي ديزل سنگين ايران

۱۴

ماشين سازي لرستان

۳۹

سردخانه زراعي تهران –عاجکو

۱۵

خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن

۴۰

لوله گستر اسفراين

۱۶

راهبران پتروشيمي

۴۱

برق آبادان

۱۷

مهندسين مشاور صنعتي ايران

۴۲

برق بيستون

۱۸

نيروگاه قم

۴۳

نيروگاه خليج فارس

۱۹

نيروگاه خوي

۴۴

ماشين سازي پارس

۲۰

نيروگاه مشهد

۴۵

شرکت قطارهاي مسافربري رجا

۲۱

نيروگاه گيلان

۲۲

بازرسي کيفيت و استاندارد ايران

۲۳

توليد نيروي برق بينالود

۲۴

هواپيمائي ايران ايرتور

۲۵

مديريت توليد برق شهيد منتظري اصفهان

2 نظرات
  1. msafariii می گوید

    سلام چرا سایت تالار گفتگوی تخصصی حسابداران باز نمیشه؟

  2. مدیرسایت می گوید

    عرض سلام و ادب
    به دليل محدوديت پهناي باند اين مشكل پيش آمده كه دوستان درحال رفع مشكل هستند.
    باتشكر و احترام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.