حسابان وب

بخشنامه ۱۰۴۸۲ مورخ ۹۰/۸/۴(ابلاغ دستور العمل نحوه استرداد ماليات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختي مأموريت هاي ديپلماتيک ، پست هاي کنسولي ، مأموران ديپلماتيک و دفاتر سازمان هاي بين المللي)

0 643
آکادمی محسن قاسمی

دستور العمل استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي مأموريت هاي ديپلماتيک ، پست هاي کنسولي مأموران ديپلماتيک و کارکنان اداري و فني آنها و دفاتر سازمان هاي بين المللي و اعضاي مقيم جمهوري اسلامي ايران آنان که بر اساس موافقت شماره ۳۵۵۴۲/۴۵۹۹۶ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ هيأت محترم وزيران تهيه و درتاريخ ۲۰/۷/۱۳۹۰ به تصويب وزير محـترم امور اقـتصـادي و دارائـي رسيده اسـت جهت اجرا به پيوست ابلاغ مي گردد .

فینتو

 

امير حسن علي حکيم

سرپرست معاونت ماليات بر ارزش افزوده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.