حسابان وب

تصويب نامه ۲۴۲۶۵/ت ۳۳۴۴۳هـ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۸۴ ( مبلغ حق مسكن كارگران )‌

0 600
آکادمی محسن قاسمی

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شوراي عالي کار وبه استناد ماده واحده قانون اصلاح طبقه بندي مشاغل وبرقراري کمک هزينه مسکن کارگري مصوب ۲۷/۱/۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۷۰- تصويب نمود:

حق مسکن کارگران به ميزان يکصد هزار (۰۰۰، ۱۰۰) ريال تعيين مي گردد.

فینتو

.

محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.