حسابان وب

با اجراي طرح جامع مالياتي مبادلات اقتصادي موديان در سيستم مالياتي درج مي شود.

0 551

حصین حاسب

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: با اجراي طرح جامع مالياتي اطلاعات مربوط به مبادلات اقتصادي اصلي و کلان موديان به صورت خودکار وارد سيستم اطلاعاتي نظام مالياتي مي شود. به گزارش رسانه مالياتي ايران، علي عسكري، با بيان اين مطلب افزود: سازمان امور مالياتي يك روال طبيعي بر وصول درآمدهاي مالياتي دارد و بر اساس آن و برنامه ريزي هايي كه داريم با بدهكاران مالياتي برخورد مي كنيم.

وي ادامه داد: بدهكاران مالياتي از تمامي صنوف هستند و نمي توان تفكيك كرد كه كدام صنف بيشترين بدهي مالياتي را دارد اما سازمان ليستي را از اين بدهكاران تهيه كرده است كه بر اساس اولويت با آنها برخورد مي كنيم. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور ادامه داد: در ۷ ماهه امسال حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي دريافت شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۷ درصد افزايش نشان مي دهد. عسكري با بيان اينكه طرح جامع مالياتي در مراحل اجرايي است و به خوبي پيش تحليل » مي رود، گفت : در حال حاضر در مرحله هستيم كه اين مرحله تا اوايل سال « عملكردي آينده طول مي كشد.

پندار سیستم

وي افزود: پس از اين مرحله ۲ فاز ديگر طرح باقي مي ماند كه در واقع فازهاي پنجم و ششم طرح جامع است و تا نيمه دوم سال آينده فاز ششم آغاز مي شود كه اجراي آزمايشي طرح است. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور خاطرنشان كرد: هم اكنون كه كشور در تلاطم مسايل اقتصادي قرار دارد بايد به عنوان يكي از مهمترين ارگان هاي اقتصادي تلاش خود را براي اجراي اين طرح طبق برنامه زمانبندي شده به كار گيريم.

گفتني است، سازمان امور مالياتي كشور به منظور تحول و خودكارسازي در نظام امور مالياتي اقدام به تهيه طرح جامع مالياتي كشور نموده است كه اين طرح شامل پروژ ههاي متعددي به خصوص است.طرح جامع اطلاعات مالياتي IT در حوزه با هدايت معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه (سابق) از سال ۱۳۷۹ با تشكيل كميسيون راهبردي و تدوين سياست ها و با مساعي مشترك دانشگاه صنعتي شريف و شركت سهامي خدمات ماشين هاي محاسب الكترونيكي تدوين شد و بنا به اهميت موضوع در برنامه سوم توسعه كشور نيز در قالب بند ”ب“ ماده ۵۹ قانون برنامه سوم و همچنين در بند ”الف“ ماده ۲ قانون برنامه چهارم كه تاكيد بر پوشش اعتبارات هزينه اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي دارد؛ به عنوان يك اقدام اساسي مورد توجه قرار گرفته است. طرح جامع اطلاعات مالياتي اهدافي را چون شناسايي موديان مالياتي به صورت مكانيزه، كسب و درج اطلاعات مربوط به مبادلات اقتصادي اصلي و كلان موديان، نظام تشخيص ماليات بر اساس استاندارد هزينه و اصول هزينه يابي، ايجاد نظام هاي كنترلي بر عملكرد موديان و پيگيري موارد تخلف مالياتي كه در نهايت منجر به تغيير نظام و ساختار مالياتي، شفاف سازي و تسريع امور مالياتي مي شود، دنبال مي كند.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.