- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

نامناسب بودن استانداردهای بین المللی

سرمایه‌گذاران صاحب نفوذ در یک نظرسنجی کوچک در مراسمی كه در زمینه راهبری بنگاه برپا شده بود، هشدار داده‌اند که استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) آن چيزی كه بايد باشد، نيست.

در نظرسنجی دوم از شرکت‌کنندگان پرسیده‌ شد که آیا استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در بازسازی پس از بحران مالی موثر بوده، که پاسخها به این پرسش متناقض بوده‌اند.

نقل از سايت حسابرس