حسابان وب

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور عنوان کرد: ماليات، محور اساسي بودجه سال آينده

0 450

حسابداراپ

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه نمي توان انتظار داشت که بودجه سال آينده براي هر بشکه نفت ۲۰ يا ۳۰ درصد افزايش يابد، گفت: در بودجه سال آينده تقريبا بحث ماليات محور بحث بودجه خواهد بود. به گزارش رسانه مالياتي ايران، علي عسکري ماليات را اولويت برنامه هاي اقتصادي کشور دانست و افزود:

محل تبلیغ شما

يکي از مهم ترين برنامه هاي سازمان امور مالياتي کشور طرح جامعه مالياتي است که اجراي آن به زودي آغاز خواهد شد. وي با تاکيد بر اينکه سازمان امور مالياتي کشور در سراسر کشور خود را براي مسئوليتي سنگين آماده مي کند، اظهارداشت: ما در تلاشيم تا نيازهاي سازمان و امتيازات لازم را از دولت کسب کنيم و سازمان را براي انجام ماموريت دشوار خود که همان تحول نظام مالياتي است، آماده کنيم. رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به اينکه هر ماه يک جلسه با حضور مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس برگزار مي شود، تصريح کرد: ديگر نمي توانيم بر اساس افزايش درآمدهاي نفتي بودجه را ببنديم و نمي توان انتظارداشت که بودجه سال آينده براي هر بشکه نفت ۲۰ يا ۳۰ درصد افزايش يابد و اين مي طلبد که درآمد کشور از ماليات تامين شود. عسکري خاطرنشان کرد: با توجه به اقداماتي که سازمان امور مالياتي تا کنون در زمينه تحول نظام مالياتي انجام داده و اقدامات آتي ، ماليات محور اساسي در بودجه سال آينده خواهد بود و اميدواريم در آينده اي نزديک ماليات، عمده ترين منبع تامين درآمدهاي دولت باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.