حسابان وب

بررسی درخواستهای مربوط به افشای نقدینگی

0 459
محل تبلیغ شما

هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا (FASB) به درخواستهای اطلاعات بیشتر در مورد ریسک نقدینگی در تمام انواع شرکتها و نه فقط موسسات مالی رسیدگی می‌کند.

در ادامه روشن‌سازی چگونگی تدوین مقررات حسابداری مربوط به ابزار مالی، هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا از کارشناسان خود خواسته بود که از بهره‌برداران صورتهای مالی در مورد اطلاعات نقدینگی که ممکن است مفید واقع شود، اطلاعات کسب کنند.
کارشناسان هیئت به تازگی اعلام کردند که بهره‌برداران خواهان اطلاعات بیشتری در مورد ریسک نقدینگی همه شرکتها هستند، ضمن این که مایلند اطلاعات بیشتری در باره ریسک مربوط به تغییر نرخ بهره از شرکتهای موجود در بخش خدمات مالی دریافت کنند. بهره‌برداران همچنین معتقدند که شرکتهایی که در بخش خدمات مالی قرار دارند نسبت به شرکتهایی که در این بخش نیستند، باید مطالب بیشتری را افشا کنند.

نقل از سایت حسابرس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.