حسابان وب

بخشنامه شماره ۴۰۴۱۸/۴۳۵۰/۲۱۱ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۸۲ ( دستورالعمل در خصوص رسيدگي به پرونده هاي مالياتي توسط سازمان حسابرسي )

2 772

حصین حاسب

سومين جلسه شوراي راهبردي سازمان امور مالياتي کشور و سازمان حسابرسي در خصوص ابهامات مطروحه در رابطه با رسيدگي به پرونده هاي مالياتي اشخاص حقوقي توسط سازمان حسابرسي در اجراي ماده ۲۷۲اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ تشکيل و پس از بحث و تبادل نظر مقررگرديد:

۱- اجراي تبصره ماده ۱۱۰قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ طبق دستورالعمل صادره به شماره ۱۸۲۷۹۹ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۰ براي عملکرد سال ۱۳۸۰ از حيث مهلت و ضوابط اجرائي بلااشکال است .
۲- شرکتهاي دولتي که در اجراي ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي …. دارائيهاي ثابت خود را تجديد ارزيابي نمايند, بايد استهلاک دارائيهاي تجديد ارزيابي شده را مطابق جدول استهلاک همان سال محاسبه و منظور نمايند. ضمناً تاريخ ثبت تجديد ارزيابي در دفاتر موثر در موضوع نبوده و هزينه استهلاک براي دوازده ماهه يک دوره مالي محاسبه خواهد گرديد.
۳- چنانچه شرکتي فروش ملکي را که جزء دارائيهاي ثابت ميباشد در دفاتر ثبت و از اين بابت درآمد فروش شناسائي نمايد , انتقال مزبور فقط مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده ۵۹ قانون مالياتهاي مستقيم بوده و وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد انتقال ملک قابل مطالبه نخواهد بود. در صورتيکه هنگام ثبت انتقال ملک مزبور در دفاتر اسنادرسمي , ارزش معاملاتي ملک تغيير نموده باشد , فقط ماليات متعلق به تفاوت ارزش معاملاتي براساس مقررات ماده ۵۹ قانون قابل چنانچه شرکتي فروش ساختمان نوساز , اعم از مسکوني و غيره را که بيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان کار آن نگذشته باشد در دفاتر ثبت و از اين بابت درآمد فروش شناسائي نمايد, انتقال مزبور , علاوه بر شمول ماليات موضوع ماده ۵۹ قانون مالياتهاي مستقيم , مشمول ماليات موضوع ماده ۷۷همان قانون خواهد بود و وجه ديگري بابت ماليات بردرآمد انتقال ملک قابل مطالبه نمي باشد.در صورتيکه هنگام ثبت انتقال ملک در دفاتراسناد رسمي , ارزش معاملاتي ملک تغيير نموده باشد , در اين حالت فقط ماليات متعلق به تفاوت ارزش معاملاتي براساس مقررات ماده ۵۹ قانون قابل مطالبه و وصول بوده و مشمول ماليات ديگري نخواهد بود.
۴- براساس مفاد  ماده ۱۰۸اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ اندوخته هاي موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحيه بعدي آن با رعايت مقررات ماده اخير الذکر اندوخته و تا تاريخ لازم الاجرا شدن اصلاحيه قانون ياد شده ماليات آن پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمايه مشمول ماليات نخواهد بود , ليکن در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا کاهش سرمايه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمايه , به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال يا کاهش سرمايه اضافه مي شود. از طرفي اندوخته هاي سود ناشي از فعاليت هاي معاف موسسه در دوران معافيت و اندوخته موضوع ماده ۱۳۸قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحيه بعدي آن به شرط احراز شرايط مقرر تا تاريخ تصويب اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ , در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان و يا کاهش سرمايه از محل اندوخته هاي مزبور مشمول ماليات نخواهد بود.

پندار سیستم

۵- در خصوص شرکتهاي دولتي که در امر کسر و ايصال ماليات موديان ديگر طبق مقررات عمل ننموده اند اجراي مفاد بخشنامه شماره ۳۷۳۴۳/۴۰۵-۲۱۱ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ مورد تاکيد مي باشد .
۶- در موارديکه درآمد مشمول ماليات تعيين شده توسط سازمان حسابرسي کمتر از درآمد ابرازي مودي بر اساس صورتهاي مالي تسليمي باشد به استناد تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالياتهاي مستقيم ماليات ابرازي مورد قبول که در اظهارنامه نامه يا ترازنامه تسليمي اعلام شده است قطعي خواهد بود لکن اعمال قانوني و کسر درآمدهائي که طبق مقررات قانون ياد شده نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده و يا درآمدهايي که داراي نرخ جداگانه اي (درآمدهائي که ماليات آن مقطوع است ) و همچنين استهلاک زيان سنواتي قابل قبول و هزينه هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبل که پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق و ثبت شده و توسط مودي از حساب سود وزيان ابرازي کسر نگرديده است بلااشکال بوده اما در مورد اشتباه در محاسبات چنانچه در اجراي تبصره ماده ۲۲۶ اقدام نشده باشد قابل اعمال نخواهد بود.
۷- در موارديکه بندهاي مشروط گزارش حسابرسي مالي که ماهيت درآمدي دارد در گزارش حسابرسي از جانب حسابرس تحت عنوان تعديلات موثر بر افزايش درآمد به درآمد مشمول ماليات اضافه ميگردد. چنانچه ارقام اضافه شده به درآمد مشمول ماليات توسط حسابدار رسمي ناشي از رسيدگي و تعديل حسابها و ارقام درآمدي باشد که قبلاً در دفاتر مودي به نحوي ثبت شده است در اين صورت گزارش حسابرسي مالياتي مورد قبول خواهد بود . ليکن ارقام مزبور در مواردي که به نحوي در دفاتر انعکاس نداشته باشد در اين صورت موضوع از مصاديق بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم بوده که بايد به هيات مزبور جهت اظهارنظر نسبت به دفاتر احاطه گردد.
                                                                                   

عيسي شهسوار خجسته

محل تبلیغ شما

2 نظرات
 1. محسن می گوید

  باسلام
  ضمن تشكر از ارائه مطالب مفيد، در صورت امكان اگر نسخه pdf هم بعنوان يك گزينه در قسمت باشد ،بهتر خواهد شد.

 2. مدیرسایت می گوید

  عرض سلام و تشكر از پيشنهاد خوب جنابعالي
  درخواست شما بررسي و در صورتي كه امكانات سايت اجازه داد ، عملياتي ميشود.
  بااحترام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.