حسابان وب

مشاوره برای تغییر استاندارد بین‌المللی شماره ۱۰

0 434

حسابداراپ

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) برنامه‌هایی برای اصلاح الزامات تلفیق برای شرکتهای سرمایه‌گذاری، به‌منظور تشویق شرکتها به انتقال به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) درنظر گرفته‌ است.

فینتو

این پیشنهادها، که نتیجه فعالیتهای هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری و هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا (FASB) است، بنگاه‌های سرمایه‌گذاری را به‌عنوان یک نوع مجزا از بنگاه‌ها تعریف می‌کند که از الزامات استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ۱۰ با عنوان «صورتهای مالی تلفیقی » مستثنی هستند.
در حال حاضر این استاندارد شرکت سرمایه‌گذار را در صورتی که کنترل شرکت سرمایه‌پذیر را در دست داشته باشد، ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی می‌کند.

نقل از سايت حسابرس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.