حسابان وب

مشاوره برای تغییر استاندارد بین‌المللی شماره ۱۰

0 547

حصین حاسب

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) برنامه‌هایی برای اصلاح الزامات تلفیق برای شرکتهای سرمایه‌گذاری، به‌منظور تشویق شرکتها به انتقال به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) درنظر گرفته‌ است.

پندار سیستم

این پیشنهادها، که نتیجه فعالیتهای هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری و هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا (FASB) است، بنگاه‌های سرمایه‌گذاری را به‌عنوان یک نوع مجزا از بنگاه‌ها تعریف می‌کند که از الزامات استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ۱۰ با عنوان «صورتهای مالی تلفیقی » مستثنی هستند.
در حال حاضر این استاندارد شرکت سرمایه‌گذار را در صورتی که کنترل شرکت سرمایه‌پذیر را در دست داشته باشد، ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی می‌کند.

نقل از سايت حسابرس

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.