حسابان وب

تسري افزايش تعطيلي ادارات به۲روز براي کارمندان شهرستاني در کميسيون اجتماعي تصويب شد.

0 594

حصین حاسب

 تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مديريت خدمات کشوري ديروز در جلسه کميسيون اجتماعي حذف شد و با حذف اين تبصره افزايش يک روز به تعطيلي کارکنان دولت علاوه بر تهران شامل ساير کارمندان شهرستان ها نيز مي شود.

در خور اشاره است در تبصره ۳ ماده ۸۷ اين قانون آمده است کليه دستگاه هاي اجراي استاني موظفند ساعت کار خود را در ۶ روز هفته تنظيم کنند. در حالي که افزايش يک روز به تعطيلي کارمندان تاکنون تنها شامل کارمندان تهران مي شد.

پندار سیستم

سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اين که در جلسه روز گذشته کميسيون طرح حذف تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مديريت خدمات کشوري بررسي و اين تبصره حذف شد به خراسان گفت: در گذشته به دولت اجازه داده شده بود تا ساعت کار کارمندان را در تهران به صورت ۴۴ ساعت در ۵ روز تنظيم کند که اين امر شامل حال کارمندان ساير شهرها نمي شد و براي رفع تبعيض در اين زمينه تبصره ۳ ماده ۸۷ که بر مستثنا شدن کارمندان شهرستاني در اين زمينه تاکيد داشت حذف شد.

زماني افزود: با حذف اين تبصره ماده ۸۷ اصلاح شد و پس از تصويب نهايي ادارات و کارمندان شهرها و استان هاي ديگر مانند کارمندان ادارات تهران دو روز در هفته تعطيل خواهند بود.

منبع : روزنامه خراسان

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.