نرم افزارحسابداری صدگان

تخفيف و معافيت مالياتي براي واحدهاي صنفي داراي صندوق مکانيزه فروش (POS)

0 540

حسابداراپ

واحدهاي صنفي استفاده کننده از صندوق هاي مکانيزه فروش، مشمول اعمال تخفيف و معافيت هاي مالياتي مي شوند.

به گزارش روابط عمومي سازمان بازرگاني خراسان رضوي، علي صفرزاده رئيس سازمان بازرگاني خراسان  رضوي  اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت بازرگاني مکلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي کشور و شوراي اصناف کشور تا پايان سال دوم برنامه، صاحبان مشاغل را بر اساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانه هاي صندوق مکانيزه فروش (POS) کند.

.

وي تصريح کرد: بر اين اساس معادل هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي اين دستگاه ها توسط صاحبان مشاغل از درآمد مشمول ماليات موديان مزبور در اولين سال استفاده از سامانه کسر مي شود.

پندار سیستم

.

وي تاکيد کرد: استفاده نکردن صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش در هر سال موجب محروميت از معافيت هاي مالياتي مقرر در قانون مي شود.

.

منبع: روزنامه خراسان

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.