حسابان وب

بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ تمديد مهلت مندرج در جزء ( ۲ ) بند « ج » دستورالعمل شماره ۵۱۱۷/۲۰۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۰

1 629
آکادمی محسن قاسمی

پيرو بخشنامه شماره ۸۹۴۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ موضوع دستورالعمل شماره ۵۱۱۷/۲۰۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۰ موضوع خود اظهاري در اجراي مقررات ماده (۱۵۸ ) قانون ماليات هاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بند هاي “( الف ) و ( ب ) ماده (۹۵ ) قانون ماليات هاي مستقيم ، با عنايت به درخواست هاي مکرر اتحاديه هاي مربوطه و به منظور ايجاد تسهيلات براي موديان مذکور ، مهلت موضوع جزء ( ۲ ) بند ( ج ) دستور العمل ياد شده در رابطه با ثبت نام و تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي مالياتي گذشته صرفاً براي پذيرش خوداظهاري عملکرد سال ۱۳۸۹ موديان مزبور تا تاريخ ۳۱/۶/۱۳۹۰ تمديد مي گردد .

فینتو

علي عسکري
1 نظر
  1. مدیر سایت می گوید

    سلام و تشكر از جناب سليماني عزيز
    البته از قرار صدور اين بخشنامه هاي مكرر باعث اشتباهاتي دراطلاع رساني هم شده است به نحوي كه هم اكنون سايت vat اين مهلت را درقسمت متني خود حداكثر تا ۹۰/۶/۱۵ اعلام كرده است:
    پيرو بخشنامه شماره ۸۹۴۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۵/۰۴/۹۰ موضوع دستورالعمل شماره ۵۱۱۷/۲۰۰ مورخ ۰۲/۰۳/۹۰ موضوع خود اظهاري در اجراي مقررات ماده «۱۵۸» قانون ماليات‌هاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده «۹۵» قانون ماليات‌هاي مستقيم، با عنايت به درخواست‌هاي مكرر اتحاديه‌هاي مربوطه و به منظور ايجاد تسهيلات براي مؤديان مذكور، مهلت موضوع جزء (۲) بند «ج» دستورالعمل ياد شده در رابطه با ثبت نام و تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره‌هاي مالياتي گذشته صرفاً براي پذيرش خوداظهاري عملكرد سال ۱۳۸۹ مؤديان مزبور تا تاريخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۰ تمديد مي‌گردد.
    علي عسگري

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.