نرم افزارحسابداری صدگان

اعمال تغييرات ماده يك اساسنامه اصلاحي جامعه

0 693

حسابداراپ

بدينوسيله به اطلاع اعضاي محترم جامعه حسابداران رسمي ايران مي‌رساند در بند “ت” ماده يك اساسنامه اصلاحي جامعه ارائه خدمات ” ارزيابي سهام و سهم‌الشركه” و “داوري مالي” به خدمات تخصصي و حرفه‌اي اضافه شده است.

ضمناً در تبصره ماده فوق ارائه خدمات ۵ گانه شامل (مشاوره مديريت مالي- طراحي و پياده سازي سيستم‌هاي مالي- خدمات مالي و حسابداري و مالياتي- ارزيابي سهم و سهم الشركه- داوري مالي) همزمان با خدمات حسابرسي و بازرسي قانوني به يك صاحبكار ممنوع شده است.

محل تبلیغ شما

با عنايت به مواد فوق خواهشمند است:

الف – موسسات حسابرسي از طريق تهيه صورت‌جلسه مجمع عمومي شركاء نسبت به اصلاح اساسنامه اقدام نمايند.

ب – موسسات حسابرسي و شاغلين انفرادي كه در حال حاضر تعهد ارائه خدمات ارزيابي سهام و سهم‌الشركه را همزمان با تعهد ارائه خدمات حسابرسي و بازرس قانوني را به يك صاحبكار دارند، مراتب را با ذكر جزئيات حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ اين اطلاعيه به جامعه اعلام فرمايند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.