حسابان وب

رسیدگی به مانده‌های اول دوره

0 742
آکادمی محسن قاسمی

شرکت آلفا در سال‌های مالی گذشته توسط انواع موسسات حسابرسی (معتبر، نیمه معتبر و متفرقه) حسابرسی شده است. حسابرس سال مالی قبل (۲۹/۱۲/۱۳۸۹)، نسبت به صورت‌های مالی شرکت آلفا اظهار نظر مقبول ارائه داده است.

موسسه حسابرسی شما برای حسابرسی صورت‌های مالی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ منصوب شده است.

موسسه حسابرسی شما نسبت به مانده‌های نقل شده از سال مالی ۱۳۸۹ چه مسوولیتی دارد؟ آیا می‌تواند اظهار نظر کند که نظر به اینکه صورت‌های مالی سال مالی قبل شرکت آلفا توسط یک موسسه حسابرسی، حسابرسی شده و نسبت به آن اظهار نظر مقبول ارائه شده، بنا براین فرض بر این است که کلیه مانده‌های نقل از سال مالی قبل از نظر استانداردهای حسابداری صحیح است و حسابرس سال جاری باید تنها اقلام و عملیات سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ را حسابرسی کند و نسبت به صحت یا نادرستی مانده‌های نقل شده از سنوات قبل هیچگونه مسوولیتی ندارد.

توجه داشته باشید که شما نسبت به ترازنامه شرکت آلفا در ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ اظهار نظر مي‌كنيد. اگر مورد با اهمیتی در رابطه با هر کدام از اقلام ترازنامه در پایان سال مالی ۱۳۹۰ وجود داشته باشد، باید آنرا در گزارش خود درج كنيد. حال، از کجا مطمئن هستید که اقلام نقل شده از سال‌های قبل که در تراز نامه پایان سال مالی ۱۳۹۰ هم منعکس است، صحیح یا طبق استانداردهای حسابداری منعکس شده و طبق استانداردهای حسابرسی نیز حسابرسی شده است.

در مورد سود و زیان سال جاری هم چنین مسائلی وجود دارد. آیا موجودی گیری و ارزش گذاری موجودی پایان سال مالی قبل طبق استانداردهای حسابداری انجام شده و حسابرس سال مالی قبل رسیدگی خود را طبق استانداردهای حسابرسی اجرا کرده است؟ آیا اقلام مربوط به سنوات مالی قبل که در صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ منعکس می‌گردد، صحیح هستند؟

فینتو

شرکت آلفا در سال‌های مالی گذشته توسط انواع موسسات حسابرسی (معتبر، نیمه معتبر و متفرقه) حسابرسی شده است. حسابرس سال مالی قبل (۲۹/۱۲/۱۳۸۹)، نسبت به صورت‌های مالی شرکت آلفا اظهار نظر مقبول ارائه داده است. موسسه حسابرسی شما برای حسابرسی صورت‌های مالی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ منصوب شده است.

موسسه حسابرسی شما نسبت به مانده‌های نقل شده از سال مالی ۱۳۸۹ چه مسوولیتی دارد؟ آیا می‌تواند اظهار نظر کند که نظر به اینکه صورت‌های مالی سال مالی قبل شرکت آلفا توسط یک موسسه حسابرسی، حسابرسی شده و نسبت به آن اظهار نظر مقبول ارائه شده، بنا براین فرض بر این است که کلیه مانده‌های نقل از سال مالی قبل از نظر استانداردهای حسابداری صحیح است و حسابرس سال جاری باید تنها اقلام و عملیات سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ را حسابرسی کند و نسبت به صحت یا نادرستی مانده‌های نقل شده از سنوات قبل هیچ‌گونه مسوولیتی ندارد.

توجه داشته باشید که شما نسبت به ترازنامه شرکت آلفا در ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ اظهار نظر مي‌كنيد. اگر مورد با اهمیتی در رابطه با هر کدام از اقلام ترازنامه در پایان سال مالی ۱۳۹۰ وجود داشته باشد، باید آن‌را در گزارش خود درج كنيد. حال، از کجا مطمئن هستید که اقلام نقل شده از سال‌های قبل که در تراز نامه پایان سال مالی ۱۳۹۰ هم منعکس است، صحیح یا طبق استانداردهای حسابداری منعکس شده و طبق استانداردهای حسابرسی نیز حسابرسی شده است.

در مورد سود و زیان سال جاری هم چنین مسائلی وجود دارد. آیا موجودی گیری و ارزش گذاری موجودی پایان سال مالی قبل طبق استانداردهای حسابداری انجام شده و حسابرس سال مالی قبل رسیدگی خود را طبق استانداردهای حسابرسی اجرا کرده است؟ آیا اقلام مربوط به سنوات مالی قبل که در صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ منعکس می‌شود، صحیح هستند؟

گارو هوانسيان‌فر

 عضو انجمن حسابدارن خبره مديريت انگلستان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.