حسابان وب

استفاده از دو حسابرس مستقل برای یک سال مالی

0 715

حصین حاسب

براساس تصمیم کارگروه فنی و استانداردهای جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران مقرر شد در وضعیتی که انجام حسابرسی مستقل یک واحد مورد رسیدگی برای یک سال مالی، ارکان مختلف، در مقاطع زمانی متفاوت، از دو حسابرس مستقل استفاده کنند، مقرر شد حسابرس دوم در صورت اطلاع از موضوع، از پذیرش کار خودداری نماید.

پندار سیستم

گفتنی است مواردی که توسط محاکم قضایی ارجاع می‌شود و یا خدمات درخواستی حسابرسی خاص و ویژه باشد استثنا به شمار می‌رود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.