حسابان وب

نحوه ومیزان پرداخت فوق العاده بهره وری کارمندان‌شرکتهای‌دولتی تعیین‌شد.

0 458
آکادمی محسن قاسمی

دولت به منظور افزایش سود حاصل، اثرگذاری در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره وری، نحوه و میزان پرداخت فوق العاده بهره وری کارمندان شرکت های دولتی را تعیین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۷۳) قانون مدیریت خدمات کشوری-مصوب ۱۳۸۶-آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۳) قانون مدیریت خدمات کشوری را به تصویب رساندند.

براساس این آئین نامه، شرکت های دولتی به منظور افزایش سود حاصل، اثرگذاری در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره وری می توانند به شرح زیر برای پرداخت فوق العاده بهره وری به طور غیر مستمر به کارمندان خود اقدام کنند.

بر اساس این مصوبه، میزان فوق العاده بهره وری برای مدیر عامل حداکثر به میزان چهل درصد حقوق ثابت با تصویب مجمع عمومی ،برای اعضای هیئت مدیره و معاونان شرکت ها حداکثر به میزان سی و پنج درصد حقوق ثابت با تصویب مجمع عمومی و برای سایر مدیران حداکثر به میزان سی درصد حقوق ثابت با تصویب هئیت مدیره  و برای کارمندان حداکثر به میزان بیست درصد حقوق ثابت با تصویب هیئت مدیره تعیین شده است.

فینتو

بر اساس این مصوبه، میزان سود حاصل، میزان اثر گذاری در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره وری شرکت های دولتی، هرساله بر اساس گزارش های قانونی ارائه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارزیابی می شود.

براین اساس، فوق العاده بهره وری موضوع این آئین نامه صرفا به هفتاد درصد کارمندان شرکت های دولتی قابل پرداخت است.

همچنین، مشمولان این آئین نامه صرفا می توانند از یکی از فوق العاده موضوع این آئین نامه و یا فوق العاده کارایی موضوع بند(۶)ماده (۶۸)قانون استفاده کنند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

یادآور می شود، بر اساس ماده(۷۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور ارتقای کارایی و سوددهی بنگاه های اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها، به کارمندان آن دسته از شرکت های دولتی که براساس سیاست های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند، براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره‌وری بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وری به طور غیر مستقیم پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق‌العاده حسب مورد برای هفتاد درصد (۷۰%) کارمندان تا سقف چهل درصد (۴۰%) حقوق ثابت هر یک از کارمندان است. همچنین مشمولان این قانون صرفاً یکی از فوق‌العاده‌های مذکور در بند  ماده (۶۸) و این ماده را می‌توانند دریافت کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.