حسابان وب

دستور العمل شماره۲۹۴۲/۲۰۰/ص مورخ۹۰/۲/۱۱(اظهارنامه مالياتي عملکرد ۱۳۸۹ اشخاص حقوقي، صاحبان مشاغل،اجاره املاک)

0 602

حصین حاسب

در راستاي ساده سازي فرآيندهاي مالياتي و تکريم ارباب رجوع اظهارنامه هاي مالياتي عملکرد ۱۳۸۹ مؤديان اشخاص حقوقي،اشخاص حقيقي صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ و اجاره املاک موضوع ماده ۸۰ ق.م.م در سراسر کشور به روش الکترونيکي و کاغذي قابل قرائت توسط ماشين اخذ خواهد شد.

طرح اظهارنامه اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي مشاغل موضوع ماده ۹۵ ق.م.م عيناً فرمهاي استفاده شده در سال قبل بوده و فرم اظهارنامه اجاره املاک به زودي چاپ و حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه ۱۳۹۰ توزيع خواهد شد.

مقتضي است ضمن تشويق و ترغيب مؤديان محترم مالياتي به ارسال اظهارنامه به روش الکترونيکي، به هيچ عنوان از ساير فرم هاي قديمي اظهارنامه هاي مذکور استفاده نشود.

پندار سیستم

علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.