حسابان وب

بخشنامه ۸۹۴۸/۲۰۰/ص مورخ۹۰/۴/۱۵(تمديد مهلت خود اظهاري براي مشمولان قانون ماليات ارزش افزوده موضوع دستورالعمل شماره ۲۰۰/۵۱۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۲ )

1 947
آکادمی محسن قاسمی

پيرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۵۱۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۲ موضوع خوداظهاري در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم، با عنايت به درخواست اتحاديه هاي مربوط و به منظور ايجاد تسهيلات براي مؤديان مذكور، مهلت موضوع جزء ۲ بند ج دستورالعمل ياد شده در رابطه با ثبت نام و تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي مالياتي گذشته صرفاً براي پذيرش خوداظهاري عملكرد سال ۱۳۸۹ موديان مزبور تا تاريخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۵تمديد مي گردد.

(تمديدشد)

فینتو

مقتضي است ادارات كل امور مالياتي در خصوص اطلاع از وضعيت ثبت نام و تسليم اظهارنامه مالياتي موديان مذكور، موضوع را از ادارات امورمالياتي ارزش افزوده موديان ياد شده بر اساس فرم پيوست استعلام نمايند.

علي عسگري

رئيس كل سازمان امورمالياتي

1 نظر
  1. مدیر سایت می گوید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.