نرم افزارحسابداری صدگان

جدول خلاصه معافيت حقوق كاركنان بخش غيردولتي از ۱۳۸۵ لغايت ۱۳۹۰

1 965

حسابداراپ

جدول خلاصه معافيت هاي ماليات حقوق كار كنان بخش غير دولتي:

:جدول کاملتر را درلینک زیر ببینید

اینجا

.

پندار سیستم

سال

از مبلغ(ريال-ماهانه)

تا مبلغ(ريال-ماهانه)

نرخ – درصد

۱۳۸۵

۱

۲،۱۶۰،۰۰۰

۰

۱۳۸۶

۱

۲،۲۷۰،۰۰۰

۰

۱۳۸۷

۱

۲،۴۵۰،۰۰۰

۰

۱۳۸۸

۱

۴،۱۶۶،۶۶۷

۰

۱۳۸۹

۱

۴،۳۷۵،۰۰۰

۰

۱۳۹۰

۱

۴،۸۵۰،۰۰۰

۰

———————————

——————————–

———————————

———————————

۱۳۸۵

۲،۱۶۰،۰۰۱

۵،۶۶۰،۰۰۰

۱۰

۱۳۸۶

۲،۲۷۰،۰۰۱

۵،۷۷۰،۰۰۰

۱۰

۱۳۸۷

۲،۴۵۰،۰۰۱

۵،۹۵۰،۰۰۰

۱۰

۱۳۸۸

۴،۱۶۶،۶۶۸

۷،۶۶۶،۶۶۷

۱۰

۱۳۸۹

۴،۳۷۵،۰۰۱

۷،۸۷۵،۰۰۰

۱۰

۱۳۹۰

۴،۸۵۰،۰۰۱

۸،۳۵۰،۰۰۰

۱۰

——————————–

———————————

———————————

———————————

۱۳۸۵

۵،۶۶۰،۰۰۱

۱۰،۴۹۳،۳۳۳

۲۰

۱۳۸۶

۵،۷۷۰،۰۰۱

۱۰،۶۰۳،۳۳۳

۲۰

۱۳۸۷

۵،۹۵۰،۰۰۱

۱۰،۷۸۳،۳۳۳

۲۰

۱۳۸۸

۷،۶۶۶،۶۶۸

۱۲،۵۰۰،۰۰۰

۲۰

۱۳۸۹

۷،۸۷۵،۰۰۱

۱۲،۷۰۸،۳۳۳

۲۰

۱۳۹۰

۸،۳۵۰،۰۰۱

۱۳،۱۸۳،۳۳۳

۲۰

———————————

———————————

———————————

——————————–

۱۳۸۵

۱۰،۴۹۳،۳۳۴

۲۲،۹۹۳،۳۳۳

۲۵

۱۳۸۶

۱۰،۶۰۳،۳۳۴

۲۳،۱۰۳،۳۳۳

۲۵

۱۳۸۷

۱۰،۷۸۳،۳۳۴

۲۳،۲۸۳،۳۳۳

۲۵

۱۳۸۸

۱۲،۵۰۰،۰۰۱

۲۵،۰۰۰،۰۰۰

۲۵

۱۳۸۹

۱۲،۷۰۸،۳۳۴

۲۵،۲۰۸،۳۳۳

۲۵

۱۳۹۰

۱۳،۱۸۳،۳۳۴

۲۵،۶۸۳،۳۳۳

۲۵

———————————

———————————

——————————–

——————————–

۱۳۸۵

۲۲،۹۹۳،۳۳۴

۸۵،۴۹۳،۳۳۳

۳۰

۱۳۸۶

۲۳،۱۰۳،۳۳۴

۸۵،۶۰۳،۳۳۳

۳۰

۱۳۸۷

۲۳،۲۸۳،۳۳۴

۸۵،۷۸۳،۳۳۳

۳۰

۱۳۸۸

۲۵،۰۰۰،۰۰۱

۸۷،۵۰۰،۰۰۰

۳۰

۱۳۸۹

۲۵،۲۰۸،۳۳۴

۸۷،۷۰۸،۳۳۳

۳۰

۱۳۹۰

۲۵،۶۸۳،۳۳۴

۸۸،۱۸۳،۳۳۳

۳۰

———————————

——————————–

———————————

———————————

۱۳۸۵

۸۵،۴۹۳،۳۳۴

به بعد

۳۵

۱۳۸۶

۸۵،۶۰۳،۳۳۴

۳۵

۱۳۸۷

۸۵،۷۸۳،۳۳۴

۳۵

۱۳۸۸

۸۷،۵۰۰،۰۰۱

۳۵

۱۳۸۹

۸۷،۷۰۸،۳۳۴

۳۵

۱۳۹۰

۸۸،۱۸۳،۳۳۴

۳۵

.

تهیه و تنظیم : تازه های حسابداری

.

محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. حسن نظافت می گوید

    خیلی ممنون از زحمات شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.