حسابان وب

تنها ۲ درصد شركت‌هاي ايراني حسابرسي مي‌شوند.

0 477

حسابداراپ

فارس- رييس سازمان حسابرسي كشور گفت: از حدود ۵۰۰ هزار شركت موجود در كشور، فقط به حساب ۱۱ هزار شركت رسيدگي و هزار شركت توسط سازمان حسابرسي رسيدگي مي‌شود.

فینتو

اكبر سهيلي‌پور افزود: شركت‌هاي دولتي ملزم به ارائه حسابرسي اسنادمالي خود هستند و شركت‌هاي بخش خصوصي مي‌توانند از حسابرس بخش خصوصي استفاده كنند. اين در حالي است كه در حال حاضر بين ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شركت در كشور وجود دارند كه ۱۱ هزار شركت از نظر حسابرسي رسيدگي مي‌شود و فقط هزار شركت از آنها توسط سازمان حسابرسي رسيدگي مي‌شوند كه البته حجم عمليات بالايي دارند.
وي گفت: شركت ملي نفت ايران يكي از اين شركت‌ها است كه مورد حسابرسي قرار مي‌گيرد و رعايت استانداردهاي حسابرسي در آنها انجام مي‌شود. سهيلي‌پور اظهار داشت: تا قبل از سال ۷۲ وضعيت حسابرسي شركت‌هاي نفت و وزارت نفت اين گونه نبود، اما از آن تاريخ به بعد با تعريف استانداردهاي حسابرسي در جهت شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي، حسابرسي دقيق انجام مي‌شود.
رييس سازمان حسابرسي كشور افزود: شركت‌هاي دولتي ملزم به ارائه حسابرسي توسط اين سازمان هستند، اما شركت‌هاي خصوصي توسط جامعه حسابداران رسمي و سازمان بورس بررسي مي‌شوند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چگونه با وجود حسابرسي، يكباره اختلاس‌هاي عجيب و غريب از بانك‌ها صورت مي‌گيرد؟ گفت: حسابرسي داراي محدوديت‌هايي است كه آنچه رسيدگي مي‌شود، دفاتر اين شركت‌ها است و امكان تباني بين مديران وجود دارد. بر اين اساس ممكن است يك پيمانكار و مدير تباني كنند و آنچه كه در دفاتر ثبت مي‌شود، با واقعيت تفاوت داشته باشد.
وي گفت: برخي از دزدي‌ها و سوءاستفاده در گزارش‌هاي سازمان حسابرسي كشف شده است كه به مراجع مربوط گزارش شده‌اند.
رييس سازمان حسابرسي كشور اظهار داشت: برنامه آموزشي ۱۵ ساله براي حسابرسان طراحي شده است.
سهيلي در پاسخ به اينكه نهادها و بنيادها چقدر حسابرسي مي‌شوند؟ گفت: بسيار از شركت‌هاي زيرمجموعه بنياد مستضعفان توسط سازمان حسابرسي رسيدگي مي‌شوند، اما بنياد شهيد چون شركت نيست، توسط ذي‌حسابان رسيدگي مي‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.