حسابان وب

بخشنامه ۱۳۳۸۳/۲۰۰ مورخ ۹۰/۵/۲۴(ابلاغ راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه ۸ مورخ ۹۰/۱/۲۲ )

0 526

حسابداراپ

به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ( ۸ ) مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰ مبني بر استواري حکم ماده ( ۵ ) آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد .

 

فینتو

علي عسکري

دادنامه ۸ مورخ ۹۰/۱/۲۲ (درخواست ابطال فصل پنجم از آیین ‎نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتها)

مرجع رسیدگی:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاكی:

موقوفه مرحوم آیت ا… محمدجعفر شریعتمداری استرآبادی با تولیت آقای محمدجواد شریعتمداری.

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال فصل پنجم از آیین ‎نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات ‎های مستقیم.

 

گردشکار:

شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، به حکم بند (ح) ماده ۱۳۹ قانون مالیات ‎های مستقیم «آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا  و تعمیر و نگهداری و مساجد و مصلاها و حوزه ‎های علمیه و مدارس و دانشگاه ‎های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه ‎های مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است.»

به موجب ماده ۵ از فصل پنجم آیین ‎نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات ‎های مستقیم بهره ‎مندی موقوفات از معافیت مذکور در قانون مشروط به شرط تسلیم اسناد به اداره اوقاف ۴ ماه پس از پایان سال مالی شده است لذا شرط اخیرالذکر فراتر از حدود قانون و نوعی قانونگذاری است.

با عنایت به معافیت موقوفات عام از مالیات، به لحاظ اینکه آیین ‎نامه صدرالذکر واجد شرایطی فراتر از قانون و نوعی قانونگذاری و وضع مالیات جدید است لذا تقاضای ابطال ماده ۵ تصویب ‎نامه فوق الذکر را دارم.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور:

در لایحه دفاعیه شماره ۹۳-۲۱۲ مورخ ۱۳/۵/۸۸ اعلام داشته، بنابه حکم مندرج در تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات ‎های مستقیم تهیه و تنظیم آیین ‎نامه اجرایی ماده موصوف به عهده سازمان امور مالیاتی گذاره شده که پس از تهیه و پیشنهاد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب تصویب ‎نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷ ه‍ مورخ ۱۷/۱۲/۸۱ به تایید هیأت وزیران رسیده است و بر اساس فصل پنجم آیین ‎نامه مذکور، موقوفات عام جهت برخورداری از معافیت مالیاتی مکلف به رعایت:

الف:

صورت حساب درآمد هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول، حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امور خیریه تسلیم گردد.

ب:

ادارات اوقاف و امور خیریه مربوط نسخه ‎ای از صورت حساب مزبور را به انضمام تاییدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعضی درآمد موقوفه در امور مندرج در بند (ح) ماده ۱۳۹ قانون یاد شده ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورت حساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید.

متاسفانه هیچ کدام از شروط و تکالیف مقرر در مواعد قانونی انجام نپذیرفته لذا با عنایت به مفاد ماده ۱۶ تصویب ‎نامه مذکور عدم رعایت هر یک از بندهای فوق ‎الذکر موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال گردیده است نظر به اینکه مفاد آیین ‎نامه اجرایی یاد شده وفق مقررات قانونی و در حدود صلاحیت قانونی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون یاد شده تصویب گردیده و اقدامات اداره امور مالیاتی نیز در اجرای آیین ‎نامه مذکور بوده لذا تقاضای رد دادخواست شاکی و استواری آیین ‎نامه یاد شده را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می ‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب فراز پایانی ماده ۱۵۵ قانون مالیات ‎های مستقیم، موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات اشخاص حقوقی مشمول مالیات، چهار ماه شمسی پس از سال مالی تعیین گردیده و مطابق بند (ح) ماده ۱۳۹ قانون صدرالذکر، آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصارف امور مذکور در این بند مي ‎رسد، مشروط به اینکه درآمد و هزینه ‎های مربوط به تایید سازمان اوقاف و امـور خیریه رسیده باشد از پـرداخت مالیــات معاف مي ‎باشد و در تبصره ۳ مـاده ۱۳۹ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات ‎های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تصویب آیین ‎نامه اجرایی موضوع این ماده به عهده هیأت وزیران محول گردیده و در بندهای (الف) و (ب) ماده ۵ فصل پنجم آیین ‎نامه اجرایی قانون مذکور، شرایط برخورداری موقوفات عام از معافیت پرداخت مالیات بر درآمد بیان گردیده است، بنابراین ماده ۵ آیین ‎نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات ‎های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ در راستای مقررات قانونی فوق ‎الذکر و در حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران تدوین و تصویب گردیده و قابلیت ابطال ندارد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.