نرم افزارحسابداری صدگان

‌آیین‌نامه اجرای تبصره ماده۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ درباره نحوه‌انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام‌

0 1,336

حسابداراپ

‌آیین‌نامه اجرای تبصره ماده۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ درباره نحوه‌انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام‌مصوب ۱۳۴۹.۱۱.۱۳ کمیسیون اقتصاد مجلسین

 

‌ماده ۱ – شرایط لازم برای بازرسان شرکتهای سهامی عام به شرح زیر است:


۱ – داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
۲ – داشتن درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته‌های متناسب با وظایف و مسئولیتهای بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده ۲.
۳ – داشتن حداقل ۵ سال تجربه متناسب با وظایف و مسئولیتهای بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده ۲.
۴ – عدم اشتغال به نمایندگی در مجلسین شورا و سنا.
۵ – عدم اشغال به طور تمام وقت در مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها.
‌ماده ۲ – انتخاب اشخاصی که می‌توانند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام ایفا کنند در تهران و شهرستانها به عهده کمیسیونی از‌اشخاص زیر است:
۱ – نماینده وزیر اقتصاد که ریاست کمیسیون را عهده‌دار خواهد بود.
۲ – نماینده وزیر دادگستری.
۳ – نماینده وزیر دارایی.
۴ – دو نفر نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
‌کمیسیون از بین داوطلبان کسانی را که واجد شرایط بوده و از هر جهت برای احراز سمت بازرسی صلاحیت داشته باشند تعیین می‌نماید. فهرست‌منتخبین از طرف رییس کمیسیون  منتشر و نسخه‌ای از آن به مرجع ثبت شرکتهای محل فرستاده می‌شود و نتیجه به درخواست‌کنندگان نیز ابلاغ خواهد‌شد.
‌تبصره – کمیسیون نام بازرسانی را که فاقد هر یک از شرایط مندرج در ماده یک این آیین‌نامه شوند پس از اطلاع و رسیدگی از فهرست بازرسان‌حذف کرده و مراتب را به ثبت  شرکتهای محل اعلام می‌نماید.
‌ماده ۳ – کمیسیون به دعوت رییس با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء تشکیل می‌شود. ‌تصمیمات کمیسیون به اکثریت سه رأی معتبر است.
‌ماده ۴ – مراجع رسمی مکلفند اطلاعات را که از طرف کمیسیون درباره داوطلبان بازرسی شرکتهای سهامی عام خواسته می‌شود در اسرع وقت در‌اختیار آن بگذارند کلیه اطلاعات رسیده به کمیسیون محرمانه خواهد بود و منحصراً به منظور تشخیص صلاحیت بازرسان مورد استفاده قرار خواهد‌گرفت.
‌ماده ۵ – هر موقع که عده بازرسان مذکور در این آیین‌نامه به ۳۰ نفر برسد کانون بازرسان شرکتهای سهامی عام تشکیل خواهد شد کانون مزبور دارای‌شخصیت حقوقی خواهد بود.
‌سازمان و وظایف و اختیارات این کانون طبق اساسنامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا‌گذارده خواهد شد.
‌تبصره – پس از تأسیس کانون بازرسان یک نفر نماینده از طرف کانون مزبور به وزارت اقتصاد معرفی می‌شود که به جای یکی از دو نفر نماینده اتاق‌بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کمیسیون مذکور در ماده ۲ این آیین‌نامه شرکت کند.
‌ماده ۶ – پس از تشکیل کانون بازرسان انتخاب و تنظیم فهرست داوطلبان بازرسی شرکتهای سهامی عام و رسیدگی به سلب صلاحیت بازرسان و‌اعلام آن به عهده کانون مزبور خواهد بود. فهرست مذکور در صورت تأیید کمیسیون مندرج در ماده ۲ این آیین‌نامه از طرف کانون منتشر خواهد شد.
‌تبصره – رسیدگی به شکایت نسبت به تصمیمات کانون در مورد سلب صلاحیت بازرسان به عهده کمیسیون مندرج در ماده ۲ این آیین‌نامه خواهد‌بود. نظر کمیسیون در این مورد قطعی است.

پندار سیستم

.
‌آیین‌نامه فوق مشتمل بر ۶ ماده و سه تبصره در اجرای تبصره ماده ۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷‌درباره نحوه انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام پس از تصویب کمیسیون اقتصاد مجلس سنا در تاریخ روز یکشنبه۱۳۴۹.۸.۲۴ در تاریخ روز سه‌شنبه۱۳۴۹.۱۱.۱۳ به تصویب کمیسیون اقتصاد مجلس شورای ملی رسیده است.

.
‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.