نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۴۰۰۴۴/۵۳۶۶/۲۱۱ مورخ ۸۱/۹/۳(ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم در موارد اعطاي تسهيلات بانکي جهت احداث و تکميل واحدهاي مسکوني و اداري و تجاري به اشخاص حقيقي)

0 748

حسابداراپ

رئيس کل جناب آقاي فر شچيان

رئيس هيات مديره و مدير عامل محترم بانک مسکن

عطف به نامه شماره ۵۷۶/۱۴۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۱ به آگاهي ميرساند: نظر به اينکه با اجراي مواد ۵۹ و ۷۷ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از مشمولين مواد مذکور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمانهاي نوساز نسبت به نقل و انتقالات انجام شده از اول سال ۱۳۸۱ ماليات ديگري وصول نمي شود و عملاً اطلاق عنوان ” صاحبان مشاغل ” به اشخاص حقيقي مذکور از لحاظ مالياتي منتفي مي باشد لذا اخذ گواهي هاي مقرر در تبصره يک ماده ۱۸۶قانون مالياتهاي مستقيم در موارد اعطاي تسهيلات بانکي جهت احداث و تکميل واحدهاي مسکوني و اداري و تجاري به اشخاص حقيقي مورد نخواهد داشت .

پندار سیستم

عيسي شهسوار خجسته

———————————————————————————————————————————————–

اطلاعیه شماره ۲۲۱۱۵۸ مورخ ۹۰/۹/۲۰ بانک مرکزی (گواهی های مقرردر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم)

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.