حسابان وب

بخشنامه ۳۶۸۱۹/۲۰۰ مورخ ۸۹/۱۲/۲۲(اعلام ارزش انواع ماشين آلات راهسازي و کشاورزي و موتورسيکلت اعم از توليد و مونتاژ داخل يا وارداتي)

1 849

حصین حاسب

در اجـراي مـقررات مـاده ۱۲۳ اصـلاحي قـانون ثبـت (مـوضوع ماده ۱۰ قانون الـحاق مـوادي بـه قـانون تنـظيـم بـخـشي از مـقررات مـالي دولت مـصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴) بـدينوسيله ارزش انواع ماشين آلات راهسازي و کشـاورزي و مـوتور سـيکلتـهاي توليد و مونتاژ داخل و وارداتي بشرح جداول پيوست به انضمام لوح فشرده (CD) شامل: ۱- ارزش انواع ماشين آلات راهـسازي تـوليـد و مـونتاژ داخـل ۲- ارزش انـواع مـاشـين آلات راهـسازي وارداتـي ۳- ارزش انـواع مـاشـين آلات کـشاورزي تـوليـد و مـونـتـاژ داخـل ۴- ارزش انواع ماشين آلات کشاورزي وارداتي ۵- ارزش انواع موتور سيکلت توليد و مونتاژ داخل ۶- ارزش انواع موتور سيکلت وارداتي، جهت محاسبه حق الثبت براي اجراء در سال ۱۳۹۰ اعلام  مي گردد.

ضمناً  تعيين و اعلام ارزش مواردي که در جداول مذکور درج نشده است، در صورت استعلام، در استانها به ادارات کل امور مالياتي استان و در استان تهران و شهر تهران به ادارات کل ماليات بر ارزش افزوده ذيربط محول مي گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامي ياد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمي اعلام و مراتب را هرسه ماه يکبار طي فهرستي به دفتر خدمات مالياتي ارسال نمايند.

پندار سیستم

                                                                                    

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. مدیر سایت می گوید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.