نرم افزارحسابداری صدگان

دانستني هاي مالياتي (قسمت هفتم) نکات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد وسائط نقليه

0 1,374

حسابداراپ

توضیح سایت: دانستنی های مالیاتی جدید براساس اصلاحیه قانون مالیاتهارا اینجا مطالعه کنید.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، با به اجرا درآمدن قوانين و مقررات مالياتي يک سري الزامات و تکاليف براي شهروندان ايجاد مي شود و موديان مالياتي مي توانند با انجام صحيح تکاليف خود از يک سري حقوق و امتيازات بهره مند گردند. از اين رو در بخش هفتم از مجموعه دانستي هاي مالياتي بمنظور آشنايي هر چه بيشتر موديان مشمول ماليات بر درآمد وسائط نقليه، به ذکر مواد و بندهاي مهم قانوني اين بخش خواهيم پرداخت:

اول:

مشمولين ماليات کليه دارندگان وسائط نقليه عمومي نظير: دارندگان تاکسي، ميني بوس، اتوبوس، وانت بارها و کاميون و … مشمول ماليات اين بخش از صاحبان درآمد مي باشند.

دوم:

نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات در تعيين درآمد مشمول ماليات عوامل مختلفي نظير: نوع و مدل اتومبيل مدنظر مي باشد که هر ساله طي توافق سازمان امورمالياتي با اتحاديه مربوطه تعيين مي گردد.

سوم:

نرخ ماليات بر درآمد وسائط نقليه با توجه به اينکه ماليات بر درآمد اين دسته از موديان طي توافق سازمان امور مالياتي با اتحاديه مربوطه براي کليه دارندگان وسائط نقليه تعيين مي گردد، قطعي بوده و فقط براي آن دسته از مودياني که در موعد قانوني اقدام به ارايه اظهارنامه ننموده اند، رسيدگي بصورت علي الراس انجام مي شود.

چهارم:

تکليف موديان اين فصل موديان مالياتي موضوع اين فصل مکلف اند در تيرماه هر سال نسبت به ارايه اظهارنامه مالياتي براي عملکرد سال قبل اقدام نمايند.

پنجم:

جرايم مالياتي

– عدم اعمال معافيت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م در صورت عدم ارايه اظهارنامه مالياتي از سال ۸۶ به بعد

– عدم ارايه اظهارنامه در موعد مقرر معادل ۱۰ درصد ماليات قطعي شده

– جريمه ديرکرد معادل ۲،۵ درصد ماليات به ازاي هر ماه تاخير از تاريخ سررسيد پرداخت

ششم:

مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده ماليات بر درآمد وسائط نقليه

– اصل و تصوير سند مالکيت دست اول با سند قطعي محضري به نام مودي

پندار سیستم

– اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي ( در صورت انتقال- براي خريدار و فروشنده)

– اصل و تصوير کارت ماشين و شناسنامه مالکيت خودرو (برگ سبز)

– اصل آخرين مفاصا حساب مالياتي

هفتم:

مدارک لازم جهت اخذ مفاصا حساب مالياتي

– استعلام دفاتر اسناد رسمي مبني بر صدور گواهي يا تکميل کردن فرم درخواست مفاصا حساب

– ارايه مدرکي از مراجع ذيربط مبني بر فرسوده و اسقاطي بودن خودرو ( در صورت فرسوده بودن)

– اصل و تصوير وکالتنامه

– ساير مدارک نظير: توقيفي، تصادفي، پارکينگ مراکز انتظامي و… هر يک بر حسب مورد

هشتم:

حضور مالک يا وکيل او براي دريافت تسويه حساب الزامي مي باشد.

نهم:

براي رسيدگي به ماليات خودرو، بايستي به اداره امور مالياتي محل سکونت مالک ( قيد شده در سند مالکيت) مراجعه شود.

دهم:

رانندگاني که با شرکت هاي دولتي يا غير دولتي قرار داشته و بعنوان پيمانکار ۵ درصد ماليات علي الحساب از آنان کسر شده است هنگام ارايه اظهارنامه مي بايست مراتب را به حوزه مالياتي خود اعلام تا نسبت به محاسبه ماليات مسکوره اقدام شود.

۸۹/۱۲/۱۶

.

—————————————————————————————–

لينك مرتبط:

حذف بند مربوط به اظهارنامه مالیاتی رانندگان وسایل نقلیه

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.