نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۱۶۳۰/۲۰۰ مورخ ۸۹/۷/۲۱(نحـوه اجـراي مـاده ۶ آييـن نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي)

1 1,559

حسابداراپ

 

پيرو بخشنامه ۲۲۲۶۸ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجراي ماده ۶ آيين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجـرايي و تقويت حسابرسي موضوع نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ وزيران عضو کميسيون اقتصاد موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي بدينوسيله مقرر مي دارد:

۱- براي عملکرد سال ۱۳۸۸ اشخاص حقيقي و همچنين اشخاص حقوقي که عملکرد سال مالي آنها از ۱/۱/۸۸ تا پايان شال ۱۳۸۸ شروع مي شود با عنايت به تاريخ تصويب و ابلاغ مصوبه مذکور،تاريخ ارائه گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورتهاي مالي حداکثر تا زمان تنظيم صورتمجلس اجراي بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد بنابراين در صورتيکه اين قبيل مرديان قبلاً نسبت به ارائه آن اقدام ننموده باشند، ادارات امور مالياتي مکلف هستند به موجب برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک،از مؤدي گزارش مذکور را درخواست و مراتب ارائه و يا عدم ارائه آن را در صورتمجلس تنظيمي درج نمايند. بديهي است در خصوص مؤدياني که در اجراي مقررات ماده ۲۷۲ قانون مذکور از خدمات حسابداران رسمي ، يا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي يا سازمان حـسـابـرسـي براي ارائه گزارش حسابرسي مالي و مالياتي استفاده مي نمايند آخرين مهلت تسليم گزارش حسابرسي مالي سه ماه پس از انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه مي باشد.

۲- براي عملکرد سال ۱۳۸۹ و به بعد با اتخاذ ملاک از مقررات تبصره يک ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم آخرين مهلت ارائه گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورتهاي مالي حداکثر سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي براي عملکرد مربوط مي باشد.

پندار سیستم

بنابراين با عنايت به مراتب فوق در صورت عدم رعايت موارد مذکور توسط مؤديان مشمول مصوبه صدرالاشاره به شرح بندهاي يک و دو فوق حسب مورد با موافقت هيئت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات آن سال از طريق علي الرأس تعيين مي گردد.

 

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

—————————————————————————————–

لینک مرتبط:

دادنامه: ۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰ مورخ ۹۱/۷/۳ (موضوع رأی: ابطال ماده (۶) تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک- ۱۳۸۸/۲/۹ هیئت وزیران – ابطال صورتهای مالی حسابرسی شده)

.

محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. سليماني می گوید

    با عرض سلام و احترام
    در مورد بخشنامه فوق اشكالي كه بنظر بنده مي آيد اين است كه ماده ۲۷۲ ق م م بحث ارائه گزارش حسابرسي ظرف حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به شرط قبولي گزارش حسابرسي مالياتي مي باشد و گرنه شخص مختار است كه گزارش حسابرسي مالي يا مالياتي را به سازمان تسليم كند يا نكند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.