نرم افزارحسابداری صدگان

صورتجلسه ۱۴۴۹۸/۲۰۱ مورخ۸۸/۸/۱۰ (شمول ياعدم شمول ماليات نسبت به کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي پرداختي به شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و کلان شهرها)

0 1,633

حسابداراپ

صورتجلسه شوراي عالي مالياتي

گزارش شماره ۵۶۹۰۴/۲۱۰/ص مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ معاون فني و حقوقي سازمان منضم به تصوير نامه شماره ۱۴۵/۲۳۲ مورخ ۸/۲/۸۸ مدير کل دفتر امور تشخيص مالياتي و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئيس کل محترم وقت سازمان امور مالياتي کشور در جلسه مورخ ۴/۸/۸۸ شوراي عالي مالياتي مطرح است، مضمون گزارش صدرالاشاره اجمالاً به قرار زير مي باشد:


از آنجا که در ارتباط با شمول و يا عدم شمول ماليات نسبت به کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي پرداختي به شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و کلان شهرها به ساير شهرهاي کشور که بر اساس مفاد بند ۲ ماده ۳ آئين نامه موضوع مصوبه شماره ۸۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹هـ مورخ ۱۲/۶/۸۶ هيأت محترم وزيران پرداخت مي گردد اظهار نظرهاي متفاوتي مطرح شده،لذا جهت رفع ابهام و اعمال رويه واحد در سطح سازمان متبوع از حيث مقررات بند(الف)ماده ۱۲۷ قانون مالياتهاي مستقيم و ساير فصول از جمله ماليات بر درآمد حقوق،اظهارنظر شوراي عالي مالياتي مورد تقاضا است.

شوراي عالي مالياتي در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن با حضور رؤساي شعب به نمايندگي از طرف اعضاء شعب شوراي موصوف تشکيل و ضمن مطالعه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر پيرامون موضوع مطروحه به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

قطع نظر از ابهامات موجود در انطباق موضوع با فصول مربوط به ماليات بر درآمد حقوق و ماليات درآمد اتفاقي، چون به صراحت آئين نامه ياد شده تسهيلات مذکور به منظور ايجاد انگيزه و ترغيب متقاضيان انتقال از کلان شـهرهـا و فـراهـم نمودن امکانات لازم در زمينه اسکان آنان در ساير شهرها و جبران بخشي از هزينه هاي ايشان پرداخت مي گردد،لذا با مد نظر قراردادن مقررات مواد ۸۲ و ۱۱۹ و با عنايت به مفاد بند(الف) ماده ۱۲۷ قانون موصوف پرداختي مذکور از مصاديق تحصيل درآمد محسوب نشده و مشمول ماليات نمي باشد.

مـحمـد علـي سعـيدزاده -بـهروز دادخـواه تهـرانـي – مـحمد رضـا مـددي- غلامعـلي آبـائي- رضـا سعيـدي امـجد- علي محمد بصيرت- غلامرضا نوري – اسماعيل ملکان- محمد علي تراب زاده

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.