حسابان وب

هیات همکاری بورس با حرفه حسابداری

0 519
آکادمی محسن قاسمی

پس از تصویب قانون جدید اوراق بهادار، حاکمیتی جدیدی به نام “سازمان بورس و اوراق بهادار” برای نظارت همه جانبه بر بازار سرمایه کشور (اعم از بازار اولیه و ثانویه) شکل گرفت که “هیئت همکاری بورس و حرفه حسابداری” یکی از ارکان آن در راستای ایجاد تعامل میان این سازمان و مراجع حرفه حسابداری است.  

اهداف همکاری بورس اوراق بهادار با حرفه حسابداری به شرح زیر است:
همکاری مشترک بورس اوراق بهادار با حرفه حسابداری به منظور تقویت و تعمیق بازار سرمایه کشور، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، حفظ و ارتقای سلامت و شفافیت بازار، و افزایش کارآئی بورس اوراق بهادار از طریق:
• ارتقای کیفیت گزارش‌گری مالی و شفافیت اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، واسطه‌های مالی، و ابزارهای بازار سرمایه
• ارتقای کیفیت حسابرسی گزارش‌های مالی
• ارتقای سطح دانش مالی و تحلیل اطلاعات مالی توسط دست‌اندرکاران بازار سرمایه و حرفه حسابداری

فینتو

وظایف هیئت همکاری بورس با حرفه حسابداری : عبارت است از کلیه وظایفی که برای کمیته‌های هیئت تعریف شده است.
هیئت دارای دبیرخانه و چهار کمیته می‌باشد. دبیرخانه هیئت بخشی از بدنه اجرایی سازمان بورس است که کلیه امور اجرایی هیئت یاد شده و کمیته‌های آن را برعهده دارد.
کمیته‌های هیئت همکاری بورس و حرفه حسابداری عبارتند از :

الف. کمیته “استاندارد و دستورالعملها ”

ب‌. کمیته “کنترل کیفیت خدمات موسسات حسابرسی معتمد بورس”
ج. کمیته پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس
د‌. کمیته آموزش، پژوهش، فن‌آوری، و روابط بین‌الملل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.