نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه۱۴/۳جديددرآمد(دستورالعمل نحوه شناسائی قراردادهای فناوری و محاسبه حق بیمه اطلاعات و ارتباطات(ICT)وکارکنان شاغل در قراردادهای مذکور)

7 6,649

حسابداراپ

توضیح سایت: بخشنامه جدید در اینخصوص را اینجا ملاحظه کنید.

پیرو بخشنامه ۱۴ جدید درآمد درخصوص چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی(موضوع بند ه از بخش سوم فصل دوم بخشنامه مزبور)و با توجه به گسترش فعالیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و در نتیجه انعقاد قراردادهای پیمانکاری در ا ین زمینه، نحوه شناسائی ومحاسبه حق بیمه قراردادهای مذکور به شرح ذیل تعیین و مقرر میگردد:


الف) نحوه شناسائی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات:

شناخت قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات با مطابقت شرح قرارداد با یکی از موضوعات زیرانجام می شود:

۱- تولید، مونتاژ، اجاره، فروش، آزمایش، تعمیر، نگهداری، پشتیبانی و خدمات پس از فروش سخت افزارها و تجهیزات شبکه ها، وب گاه ها و نرم افزارها و….

۲- طراحی، نصب، پیاده سازی، راه اندازی و پشتیبانی آموزش شبکه ها و پایگاه های اطلاع رساني اينترنت (LAN , WAN)و فضاي هاي رايانه اي( Site)و به هنگام سازی اطلاعات موجود در وب گاه ها

۳- ارائه مشاوره و انجام نظارت بر طراحی و اجرای شبکه ها، فضاهای رایانه ای، خرید، تحویل گیری و نگهداری سخت افزارها.

۴- تهیه طرحهای جامع فناوری اطلاعات، طرحهای توجیهی(فنی – اقتصادی) کسب و کار،شناخت، طراحی، تدوین، بهینه سازی و اصلاح روشها، سیستمها و ساختارهای سازمانی.

۵- شناخت، تحلیل، طراحی، ساخت و مستندسازی سیستم های نرم افزاری کاربرد تجاری وکاربرد خاص و نصب، راه اندازی، آموزش و پیاده سازی و پشتیبانی سیستمها و روشهای دستی و سیستمهای نرم افزاری.

۶- تولید و ارائه پشتیبانی در زمینه های مختلف نرم افزاری، راهبری و عملیاتی سیستمها، سایتها،بانکهای اطلاعاتی، سیستم های عامل و نرم افزارهای پایه(شامل شناخت وضع موجود، تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه نویسی، فروش، پیاده سازی، نصب، آزمایش، پشتیبانی و آموزش آنها)

۷- ارائه مشاوره و ا نجام نظارت بر طراحی، خرید و اجرای طرحهای سخت افزار، نرم افزاری،انتخاب پیمانکار، انتخاب محصولات نرم افزاری و سخت افزاری و تحویل گیری محصولات وهمچنین ارائه خدمات.RFP

۸- ارائه خدمات رایانه ای شامل اجاره سخت افزار، نرم افزار، فضاهای رایانه ای، تولید محتوای الکترونیکی.

پندار سیستم

۹- مشاوره خرید، نصب و راه اندازی و برنامه ریزی جهت آموزش نیروی انسانی و ارائه خدمات فنی در این زمینه.

۱۰- تامین و ارائه خدمات .Internet ISPو آموزش در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات

۱۱- جمع آوری، پالایش و تغذیه اطلاعات و ارائه خدمات مرتبط با اطلاعات(Data Entry)(وروداصلاح، پردازش، بازسازی، ویرایش و داده آمایي)

ب(نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات:

اشخاص حقوقی:

۱- در مواردی که پیمانکار مذکور دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد، در این صورت می باید ازمحاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد آنها ب راساس ماخذ مندرج در بخشنامه ۱۴ جدید درآمدخودداری و با وصول حق بیمه ماهیانه کارکنان آنان براساس گزارش بازرسی از دفاتر آنهامفاصاحساب قرارداد صادر گردد، چنانچه پیمانکار لیست و حق بیمه کارکنان خود را بطورماهیانه ارسال و پرداخت نموده باشد، در صورت ارائه تعهد نامه منضم به بخشنامه۱۴/۲جديددرآمد مبنی بر ارائه دفاتر و اسناد قانونی جهت حسابرسی می باید مفاصاحساب قراردادصادر گردد.

۲- در مورد پیمانکارانی که لیست و حق بیمه کارکنان خود را نداده اند باید در اسرع وقت از دفاترآنان حسابرسی و بر مبنای آن حق بیمه وصول و سپس مفاصاحساب صادر گردد.

۳- در مواردی که پیمانکار مذکور فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارائه دفاتر خودداری نمایدضرورتی به استعلام درصد مکانیکی و غیرمکانیکی کارکرد از واگذارنده کار نبوده وقراردادهای مربوطه از نظر سازمان، مکانیکی محسوب و حق بیمه آنها باید طبق ماد ه دوم مصوبه ۷۰/۱۰/۲۴شورایعالی تامین اجتماعی به ماخذ ۷ درصد به اضافه بیمه بیکاری مربوطه محاسبه و وصول و سپس مفاصاحساب قراردادصادر گردد . بدیهی است چنانچه پیمانکار وجهی بابت حق بیمه پرداخت نموده باشد . باید از بدهی که به ترتیب فوق محاسبه می گردد، کسر شود.

اشخاص حقیقی

۱- در مواردیکه پیمانکار، کار موضوع قرارداد را راسا و به تنهایی انجام دهد و بطور کلی ازنیروی انسانی دیگر استفاده ننماید، مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نخواهد بود وواگذارنده کار(کارفرم) می باید بدون اخذ مفاصاحساب این سازمان با وی تسویه حساب کند.

۲- در مواردیکه پیمانکار برای انجام کار، از نیروی انسانی دیگر نیز استفاده نماید، می باید حقبیمه کارکنان قرارداد بماخذ ۷ درصد ناخالص کارکرد محاسبه و باضافه بیمه بیکاری مربوطه وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر گردد.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیر ان کل، معاونین بیمه ای، رئیس و کارشناسان ارشد درآمد استان و رئیس، معاون بیمه ای و مسئولین درآمد شعب میباشند.

من ا…. التوفیق

محمد حسین شریف زادگان

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل


محل تبلیغ شما

7 نظرات
 1. محمد امیرنگینی می گوید

  با سلام و احترام
  من قرارداد تهیه نصب و راه اندازی نرم افزاری بستم در حالی که بیمه تآمین اجتماعی از من را به پرداخت حق بیمه محکوم نموده است باید چکار کنم
  به تجدید نظر هم رفتم نتیجه نگرفتم البته تخفیف ۵۰% دادند
  چکار باید بکنم

 2. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به همين بخشنامه استناد كنيد.

 3. حسن کعبی می گوید

  سلام احتراما بخش نامه جدیدی که شعبه ۴ اهواز ۱۴/۷ اعلام کرده مفاد کلی این بخش نامه را برای ما ارسال نمایید با تشکر ۹۳/۹/۸

 4. شمس می گوید

  سلام
  شرکت ما کار فناوری اطلاعات انجام می دهد. برای انجام قسمتی از کارها و مشاوره با افراد حقیقی بیرونی قراردادهایی بستیم که آنها به عنوان پیمانکار برای ما انجام دهند و تحویل دهند. اکنون حسابرس تامین اجتماعی بعد از بررسی دفاتر و اسناد شرکت، می گوید که بخش “اشخاص حقیقی” در بخشنامه ۱۴/۳ اصلا مشمول شرکتهای فناوری اطلاعات نمی شود و شما چرا وقتی خودتان برنامه نویس دارید کاری را به پیمانکار بیرون می دهید؟ و این در واقع قرارداد کار و حقوق بوده و ۳۰درصد حق بیمه آنرا باید بدهید.
  نظرتان را لطفا بفرمایید. ما چه کنیم؟

 5. نگار می گوید

  با سلام.

  ما شرکتی در زمینه شبکه تاسیس کردیم. به تازگی پروژه ای با یک کارخانه برداشتیم که در مرحله اول کابل کشی و شبکه بندی آن را انجام میدهیم و در مرحله بعد به کارهای نرم افزاری و امنیت آن می پردازیم. نکته ای که هست برای مرحله اول ما از ۳ نیرو برای مدت ۱۰ روز و سپس ۵ نیرو به مدت ۱۵ روز میخواهیم استفاده کنیم. رییس کارخانه به قرارداد بندی اضافه کرده که “از هر پرداخت به پيمانكار پنج درصد بابت وديعه بيمه كسر مي گردد و استرداد آن و همچنين آخرين صورت وضعيت پيمانكار منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان تأمين اجتماعي مي باشد.” و همچنین در ادامه بند دیگری به این صورت اضافه کرده که “پيمانكار موظف به بيمه نمودن كاركنان خود نزد سازمان تأمين اجتماعي و پرداخت حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي مي¬باشد و كارفرما در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي ندارد.”

  حال این سوال را دارم که من با این ۸ نیروی خودم چه کار کنم؟ بیمه تامین اجتماعی برای این نیروها که به صورت موقت و پروژه ای هستند به چه صورت است؟

 6. حمیدرضا می گوید

  با سلام و عرض ادب
  شرکت ما در زمینه تولید نرم افزار فعالیت میکند ولیکن به مشتریان محصول (پکیج) نرم افزاری می فروشد. قراردادی هم که تنظیم می شود قرارداد فروش بسته نرم افزاری + یک سال خدمات پشتیبانی رایگان است. آیا قرارداد با هم شامل مفاصا حساب و … می شود؟ با تشکر فراوان

 7. فاطمه می گوید

  با سلام و وقت بخیر امکانش هست این قانون جدید رو واضح و ساده تر توضیح بدید من تازه کارم و زیاد اشنایی با این اصطلاحات ندارم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.