حسابان وب

بخشنامه ۴۹۶۱م۸۹/۳/۲۳(ارسال فرم در خصوص استعلام شمول يا عدم شمول ماليات بر ارزش افزوده)

0 977
آکادمی محسن قاسمی

نظر به اينکه اطلاعيه فراخوان مرحله چهارم ثبت نام فعالان اقتصادي توسط سازمان متبوع اعلام و در جرايد کثيرالانتشار درج شده است و ادارات کل امور مالياتي موظف به ثبت نام، آموزش و اطلاع رساني در خصوص شمول يا عدم شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر فعاليت آنان مي باشندبه پيوست

فرم شماره ۲۱،جهت پاسخگوئي به استعلامات مؤديان مشمول مرحله چهارم جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي گردد.

محمد قاسم پناهي

فینتو

معاون ماليات بر ارزش افزوده

——————————————————————————————————————————————–

« برخورداري مؤدي از شرايط مرحله چهارم ثبت نام»

ادراه کل……………………اداره امور مالياتي……………………واحد مالياتي……………..شماره پرونده………..

نشاني:…………………………………………………………. شماره پستي:………………….. تلفن:…………..

نام مؤدي حقيقي/حقوقي:………………………………………………….        شماره ثبت/ ملي………………

شماره اقتصادي مؤدي: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                       تاريخ و محل ثبت………………..

نشاني:………………………………………………. شماره پستي(ده رقمي):…………………. تلفن:………..

بازگشت به نامه شماره ……………. مورخ…………….. در خصوص استعلام دارا بودن يا نبودن شرايط مرحله اول يا دوم يا سوم يا چهارم ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده به اطلاع مي رساند؛

بر اساس گزارش شماره………….. مورخ……………….. اداره امور مالياتي…………….. و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسي به عمل آمده آن شرکت/سازمان…………………………..

با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگاني………………………………. و شماره اقتصادي…………………. به نشاني……………………………………………………………. حائز شرايط ثبت نام مرحله اول و دوم و سوم اين نظام مالياتي نبوده،ليکن حائز شرايط ثبت نام مرحله چهارم به عنوان:

¨ صاحبان کارگاه هاي صنعتي(اعم از صنفي و غير صنفي که داراي حداقل برق سه فاز ۵۰ آمپر باشد)؛

¨ فروشندگان طلا و جواهر و ساير فلزات زينتي(شامل پلاتين و نقره)؛

¨ فروشندگان آهن آلات و ساير فلزات؛

¨ صاحبان تالارهاي پذيرايي و رستورانها؛

¨ صاحبان متل و هتل هاي يک و دو ستاره و هتل آپارتمان؛

¨ صاحبان نمايشگاهها و فروشگاههاي خودرو و بنگاه معاملات املاک؛

¨ صاحبان تعميرگاههاي مجاز خودرو؛

¨ چاپخانه داران؛

¨ صاحبان دفاتر اسناد رسمي؛

¨ صاحبان مراکز ارتباطات رايانه اي، دفاتر خدمات ارتباطي(دفتر خدمات مشترکين تلفن همراه و آژانس هاي پستي) و دفاتر خدمات دولت الکترونيک(پليس+ ۱۰)و دفاتر خدمات الکترونيک شهر؛

¨ صاحبان دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي؛

¨صاحبان سينما ها،تماشاخانه ها و مکانهاي تفريحي و ورزشي

به منظور آموزش و آمادگي جهت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. لذا لازمست نسبت به ثبت نام و شرکت در کلاسهاي آموزشي، جهت اجراي قانون از تاريخي که متعاقباً اعلام خواهد شد اقدام نمائيد. لازم به ذکر است چنانچه در آينده مدارکي دال بر مشموليت آن شرکت/ سازمان/ مؤسسه/… در مراحل اول، دوم يا سوم بدست آيد  حق و حقوق قانوني دولت در اين خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد.

نام و نام خانوادگي مأمور مالياتي…………………….. پست سازماني…………………… مهر و امضاء
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.