حسابان وب

بخشنامه ۱۰۳۱۱ مورخ۸۹/۶/۱۷(اطلاع رساني، آموزش و تسهيل فرايند ثبت نام)

0 378
آکادمی محسن قاسمی

در راستاي ماده«۱۸» قانون ماليات بر ارزش افزوده و با توجه به درج اطـلاعـيه فـراخـوان مـرحـله چـهارم ثبـت نام و اجـراي قـانون مـاليات بر ارزش افـزوده در روزنـامه هاي کثيرالانتشار، در خصوص اعلام تاريخ اجـراي قـانون از اول مـهـر مـاه سـال هـزار و سيصد و هشتاد و نه (۱/۷/۱۳۸۹) توسط فعالان اقتصادي حائز شرايط مرحله چهارم،مقتضي است که ادارات کل امور مالياتي اقدامات ذيل را به مورد اجرا در آورند:

۱- جهت تسهيل امور مؤديان،کليه واحدهاي خدمات مؤديان مي بايستي به طور تمام وقت آماده پاسخگويي و ارائه خدمات براي فعالان اقتصادي باشند.

۲- با راه اندازي بخش خدمات الکترونيک در واحدهاي خدمات مؤديان، نسبت به ارائه خدمات اينترنتي به آن دسته از مؤديان که به هر دليلي دسترسي و يا توان بهره برداري از سامانه اينترنتي عمليات الکترونيک ماليات بر ارزش افزوده را ندارند، اقدام نمايند.

۳- به منظور اطلاع رساني مؤثر و گسترده، اطلاعيه فراخوان مرحله چهارم را براي کليه اتحاديه هاي ذيربط فعالان اقتصادي مذکور ارسال و تاريخ اجراي قانون را تأکيد نمايند.

۴- جلسات هماهنگي با رؤساي محترم اتحاديه هاي مشمول فراخوان مرحله چهارم به منظور هماهنگي در رابطه با نحوه و اجراء برنامه ريزي، جهت آموزش اعضاي اتحاديه هاي مذکور تشکيل و تفاهم نامه هاي فيمابين مکتوب شود.

فینتو

۵- براي کليه اعضاي اتحاديه هاي مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده بسته هاي آموزشي تهيه و در اختيار آنها قرار گيرد.

۶- هر گونه سؤال، ابهام و همچنين مشکلات خاص مؤديان محترم و اتحاديه هاي ذيربط در اسرع وقت بررسي و در صورت نياز ضمن طرح موضوع با اين معاونت، نسبت به رفع مشکل اقدام گردد.

۷- کليه مؤديان ثبت نام شده مرحله چهارم را با ارسال دعوتنامه يا تماس تلفني براي شرکت در دوره هاي آموزشي دعوت نمايند.

۸- مديران کل با هماهنگي رؤساي اصناف و مسئولين سازمانهاي بازرگاني به صورت مشترک در برنامه هاي صدا و سيماي شبکه هاي استاني شرکت نموده، نسبت به اطلاع رساني در خصوص ماليات بر ارزش افزوده،اقدام نمايند.

بديهي است مديران کل محترم امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده بايد از ارائه خدمات در بالاترين سطح به مؤديان محترم و پاسخگويي سريع، دقيق و مسئولانه کليه پرسنل اداره کل تحت مديريت خود حصول اطمينان نمايند.

محمد قاسم پناهي

معاون ماليات بر ارزش افزوده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.