حسابان وب

بخشنامه شماره۳۰۳۳۹م۸۸/۱۲/۱۸(وصول درآمدهاي مالياتي ارزش افزوده)

0 384
آکادمی محسن قاسمی

احتراماً، در راستاي تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ در بخش ماليات بر ارزش افزوده مقتضي است ادارات کل امور مالياتي با برنامه ريزي مناسب،ضمن استخراج فهرست مؤديان بدهکار دوره هاي پاييز سال ۱۳۸۷ لغايت پاييز سال ۱۳۸۸ ماليات بر ارزش افزده،نسبت به پيگيري و وصول مطالبات معوق با اولويت مؤديان بزرگ اقدام نمايند.

مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه با مديران کل محترم امور مالياتي مي باشد.

فینتو

محمد قاسم پناهي

معاون ماليات بر ارزش افزوده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.