نرم افزارحسابداری صدگان

الزام به آموزش ماليات برارزش افزوده

0 702

حسابداراپ

ـ الزام ادارات كل امور مالياتي كشور به آموزش مؤدياني كه تا تاريخ ۰۱/۰۷/۸۹ موفق به گذراندن دوره هاي آموزشي ماليات بر ارزش افزوده نشده اند.
معاونت ماليات بر ارزش افزوده در چارچوب استمرار وظيفه اطلاع رساني و آموزش مؤديان محترم ماليات بر ارزش افزوده طي صدور دستورالعملي، كليه ادارات كل امور مالياتي كشور را موظف نمود تا به آن دسته از مؤدياني كه تا تاريخ ۰۱/۰۷/۸۹ موفق به گذراندن دوره هاي آموزشي ماليات بر ارزش افزود نشده اند، آموزش هاي لازم را ارائه نمايند.
براساس اين دستورالعمل ادارات كل مي بايست تا پايان آبان ماه جاري و براساس برنامه زمانبندي مدون آموزش هاي لازم را به مؤديان مذكور ارائه نمايند.

پندار سیستم

۰۱/۰۸/۱۳۸۹

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.