افزايش معافيت‌هاي مالياتي حقوق‌بگيران پس از هدفمند کردن يارانه‌ها

0 41

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از افزايش معافيت مالياتي سالانه حقوق‌بگيران پس از اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها خبر داد. به گزارش ايسنا؛ علي عسکري اظهار کرد: در قانون هدفمند کردن يارانه‌ها پيش‌بيني شده است که پس از اجراي قانون، معافيت پايه مالياتي براي حقوق‌بگيران تعديل شود و هر زمان که اجراي قانون آغاز شود، سازمان امور مالياتي اختيار قانوني دارد تا اين تعديل را انجام بدهد.

براساس قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، دولت مجاز است از ابتداي سال ۱۳۸۹ معافيت مالياتي موضوع ماده ۸۴ قانون مالياتهاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمتهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي ۵ سال حداکثر تا دو برابر افزايش دهد. پايه معافيت مالياتي سالانه در حال حاضر ۵ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان در سال و حدود ۴۳۵ هزار تومان در ماه است. رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور درباره ميزان اين افزايش معافيت مالياتي گفت: بايد ابتدا سبد قيمتي که دولت براي حذف يارانه از ۱۶ قلم کالا در نظر گرفته مشخص شود و سپس براساس اين سند قيمتي، آثار اجراي قانون را پيش‌بيني و معافيت سالانه حقوق را تعديل کرد. عسکري تأکيد کرد: تعديل و افزايش اين معافيت براي حقوق‌بگيران براساس آثار هدفمند کردن يارانه‌ها خواهد بود.

۱۰/۰۸/۸۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.