نرم افزارحسابداری صدگان

شرايط بخشودگي جرايم ماليات بر حقوق اشخاص حقوقي

0 1,517

حسابداراپ

سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: شرايط بخشودگي جرايم ماليات بر حقوق اشخاص حقوقي


وزارتخانه ها ، شهرداريها ، سازمان ها ، نهادها و موسسات دولتي که در اداره ثبت شرکتها به ثبت نمي رسند ، مي توانند تا زمان صدور شماره پرونده و شماره اقتصادي نسبت به ارائه ليست ماليات حقوق بصورت ليست کاغذي اقدام نمايند. به گزارش رسانه مالياتي ايران ، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه اي ، نحوه ارسال ليست ماليات حقوق توسط نهادها و شرکت هايي که فاقد شماره اقتصادي هستند را اعلام کرد. در اين بخشنامه آمده است: « نظر به اينکه تا کنون بعلت عدم ارسال اطلاعات مربوط به تشکل هاي قانوني از جمله وزارتخانه ها ، شهرداريها ، سازمان ها ، نهادها و موسسات دولتي و تشکل هايي که بعنوان شرکت يا موسسه در اداره ثبت شرکتها به ثبت نمي رسند ، نسبت به صدور TIN و TFN براي برخي از اشخاص مذکور ، اقدام نشده است، لذا با توجه به درخواست ها و مکاتبات برخي ادارات کل امور مالياتي و مشکلات ايجاده شده در اين ارتباط ، مقرر مي دارد تا زمان صدور شماره پرونده (TFN) و شماره اقتصادي (TIN) براي اشخاص مذکور ، اين اشخاص مي توانند همانندگذشته نسبت به ارائه ليست ماليات حقوق در اجراي مقررات ماده ۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم به صورت ليست کاغذي اقدام نمايند. بديهي است پس از صدور شماره هاي مورد نظر اشخاص مذکور مکلف به ارائه فايل هاي الکترونيکي آن خواهند بود.» بر اساس اين بخشنامه ، ادارات کل امور مالياتي بايد ترتيبات لازم براي اخذ اين شماره ها را از دفتر اطلاعات مالياتي با ارسال مدارک مربوط حداکثر تا تاريخ ۳۱ تيرماه بعمل آورند. لازم به ذکر است ، با توجه به اجراي سيستم مذکور از ابتداي سال جاري چنانچه برخي از موديان به علت تغيير در روش ارائه فهرست مورد نظر نسبت به ارسال فهرست ماههاي فروردين و ارديبهشت با تاخير اقدام نموده باشند با رعايت مقررات ماده ۱۹۱ ق.م.م جرائم موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم براي ماههاي مذکور بخشوده گردد.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.