نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۶۳۰۶۵ م۸۷/۶/۳۱(معافيت ماده۱۳۲قانون مالياتهابه واحدهاي صنعتي مستقردرشهركهاو…)

0 726

حسابداراپ

تصوير تصويبنامه شماره ۲۲۲۱۷/ت۳۹۶۵۲هـ مورخ ۱۸/۲/۸۷ هيئت وزيران مبني بر “اعمال معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن به واحدهاي صنعتي مستقر در شهرکها و نواحي صنعتي خارج از شعاع ۳۰ کيلومتري مرکز استان همدان” جهت اطلاع و بهره‌برداري لازم ارسال مي‌گردد.


محمد قاسم پناهي

——————————————————————————————————————————————————————————–

شماره: ۲۲۲۱۷/ت۳۹۶۵۲ ه

تاريخ:‌ ۱۸/۲/۱۳۸۷

پندار سیستم

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور-وزارت صنايع و معادن – وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت جهاد كشاورزي

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۵/۲/۱۳۸۷ كه در مركز استان همدان تشكيل شد، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايع و معادن و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد تبصره (۱)‌ ماده (۱۳۲)‌اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب ۱۳۶۶- تصويب نمود:

واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي خارج از شعاع سي كيلومتري مركز استان همدان مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده (۱۳۲)‌قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند.

پرويز داودي

معاون اول رئيس جمهور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.