حسابان وب

بخشنامه۴۶۵۰۲مورخ۸۵/۹/۲۷(مالیات از سود و کارمزد پرداختی سرمایه گذاران خارجی)

0 1,713
آکادمی محسن قاسمی

پیرو بخشنامه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵-۲۱۱ مورخ ۲۷/۶/۸۵ ، نظر به اینکه درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی از جمله فعالیت های آنان و از مصادیق بهره برداری از سرمایه در ایران می باشد،

بنابراین اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی که فعالیت خود را از طریق غیرمقر دائم و یا شعبه، نمایندگی، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از مقررات تبصره ماده ۱۵۹ قانون یادشده  مقرر می دارد:
مودیان محترم مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام پرداخت وجوه مذکور، ابتدا میزان مالیات متعلقه را از ادارات امور مالیاتی ذیربط استعلام و سپس نسبت به کسر و پرداخت مالیات از سود و کارمزد پرداختی در مهلت مقرر قانونی اقدام نمائید. در غیر این صورت علاوه بر مالیات متعلقه مشمول جریمه مقرر در قانون نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی مکلفند در رسیدگی پرونده مالیاتی اشخاص مذکور از کسر و پرداخت به موقع مالیاتهای متعلقه اطمینان حاصل نموده و در گزارش خود موارد را قید نمایند.

فینتو

علی اکبر عرب مازار

رئيس كل سازمان امورمالياتي

——————————————————————————————————————————————

نمونه استعلام پرداخت بهره ۶ ماهه تسهیلات دریافتی از سرمایه گذار خارجی  :
درآمد بهره ۶ ماهه ارزی             X
میانگین نرخ ارز مرجع ۶ ماهه     Y
درآمد بهره ۶ ماهه ریالی     =    X     *    Y
درآمد مشمول مالیات          =    %۲۰    *    درآمد بهره ۶ ماهه ریالی
مالیات متعلقه (۵%)          =    %۲۵    *    درآمد مشمول مالیات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.